Nieuwe lector focust zich op optimale ontwikkeling in het Zeeuwse voortgezet onderwijs

“Onderwijsexcellentie in het voortgezet onderwijs; voor elke leerling, docent en school”

Op woensdag 13 maart vindt de inauguratie plaats van Dr. Lisette Wijnia tot lector Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs van HZ University of Applied Sciences. Het thema van haar lectorale rede is "Onderwijsexcellentie in het voortgezet onderwijs; voor elke leerling, docent en school". De inauguratie vindt plaats aan Het Groene Woud in Middelburg.

Optimale ontwikkeling 
De belangrijkste missie van het lectoraat is het waarborgen van de optimale ontwikkeling van iedere leerling, ongeacht zijn of haar niveau of ondersteuningsbehoefte. Daarbij spelen leraren vanzelfsprekend een belangrijke rol. Dr. Lisette Wijnia benadrukt hierbij dat optimale ontwikkeling niet per definitie draait om het behalen van de hoogste cijfers, maar dat hierbij ook rekening gehouden dient te worden met persoonlijke interesses en andere kwaliteiten van een leerling. 

Binnen het lectoraat wordt praktijkgericht onderzoek verricht in samenwerking met docent-onderzoekers, verbonden aan de verschillende scholen binnen het Zeeuwse voortgezet onderwijs. Tot slot geeft Dr. Wijnia aan welke plannen het lectoraat Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs heeft om bij te dragen aan de verdere ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs. Leren wordt benaderd vanuit de breedste zin van het woord, ook scholen moeten blijven ontwikkelen om op deze manier zowel leraar als leerling te blijven stimuleren.

Samenwerking
Het lectoraat is een samenwerkingsverband van HZ University of Applied Sciences en het Roosevelt Center for Excellence in Education, en is tot stand gekomen op initiatief van de Zeeuwse scholen voor voortgezet onderwijs die georganiseerd zijn in het Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs (ZBO). 

Bekijk het programma in onze kalender.