Nieuw onderzoek: Spelen met Stroom(ing)

Het lectoraat Delta Power van lector Jacob van Berkel gaat aan de slag met het project "Spelen met Stroom(ing)". Dit gehonoreerde RAAK-PRO project richt zich op een flexibele inzet van een getijcentrale. Er wordt onderzocht hoe een getijcentrale optimaal technisch ingericht kan worden voor de inkoop, opslag en verkoop van elektriciteit. Tegelijkertijd worden pieken in het elektriciteitsnet voorkomen. Er wordt niet alleen gekeken naar maximale economische winst, maar ook naar zo groot mogelijk positief effect op ecologie in het gebied waar de centrale staat. De uitkomsten van het project zullen bijdragen aan een zo energieneutrale samenleving.

In het labororium van HZ zal een testopstelling gebouwd worden. De kennis die hier uit voortkomt wordt gebruikt bij de realisatie van een getijcentrale in de Flakkeese Spuisluisen mogelijk later bij realisatie van een getijcentrale in de Brouwersdam.

In dit project werkt HZ samen met BT Projects, Rijkswaterstaat, Enduris en Delta Energy BV aangevuld met turbinebouwers, energieproducenten, energiedistributeurs en drie andere kennisinstellingen. Dit project komt voort uit een van de deltacases van het Delta Platform.

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).