Ab Smit nieuw lid College van Bestuur

Per 1 januari 2023 wordt Ab Smit het nieuwe lid van het College van Bestuur van HZ University of Applied Sciences. De HZ is verheugd hem te mogen verwelkomen. ”In Ab vinden we een ervaren en kundig Zeeuws bestuurder die op zijn plek is bij onze persoonlijke hogeschool”, aldus Barbara Oomen, voorzitter College van Bestuur.

Cv B Ab Smit

Een mensgerichte bestuurder
Ab Smit werkt momenteel als algemeen directeur bij Provincie Zeeland. Hij is daar eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie, die uit 600 professionals bestaat. Daarnaast is hij secretaris van het dagelijks bestuur, gevormd door Gedeputeerde Staten. Hij heeft brede kennis en ruime ervaring op het gebied van strategie, organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en regionale samenwerking.
Onderwijservaring heeft hij onder meer opgedaan als directeur bij de gemeente Nijmegen - van o.a. de portefeuille onderwijs. Hij is momenteel nog voorzitter van de Raad van Toezicht van Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. Ab staat bekend als een resultaat- en mensgerichte bestuurder.

Goed gevoel voor maatschappelijke opgaves
“Namens de Raad van Toezicht zijn we verheugd dat Ab Smit te benoemen als lid College van Bestuur. Met name zijn kennis van en ervaring met het leiding geven aan grote publieke organisaties - met aandachtsgebieden als bedrijfsvoering en veranderingsprocessen - geven ons het vertrouwen dat we de juiste kandidaat hebben gevonden," aldus Toine Poppelaars, voorzitter Raad van Toezicht.
“Ab Smit is een ervaren bestuurder en strategisch denker. Hij heeft een goed gevoel voor de maatschappelijke opgaves die spelen en hij voelt zich daar zeer bij betrokken,” vertelt Barbara Oomen, voorzitter College van Bestuur. “Als HZ hebben we onder meer grote ambities om de kennisinfrastructuur in de regio te versterken, waaronder de doorontwikkeling van de Kenniswerf in Vlissingen. Ab zijn ervaring in en kennis van Zeeland komen hierbij uitstekend van pas. Zijn persoonlijke en toegankelijke leiderschapsstijl past bovendien bij onze persoonlijke hogeschool.”

Hart voor Zeeland
“Als geboren en getogen Zeeuw voel ik me sterk verbonden met Zeeland. Het spreekt mij erg aan om in het hoger onderwijs en in het bijzonder aan de HZ aan de slag te gaan," vertelt Ab. "Ik werk graag met jonge en bevlogen mensen aan de toekomst. Het Instellingsplan en de visie van de HZ, ‘Bijdragen aan een betere wereld’, inspireren mij. Daar wil ik samen met medewerkers en studenten invulling aan geven. Via onderwijs en praktijkgericht onderzoek werken we zo samen aan oplossingen voor de vraagstukken waar we als samenleving voor staan." Ab waardeert de hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek en het kleinschalige, persoonlijke karakter van de HZ. “Ik voel me nu al welkom. Meedraaien in de praktijk van alledag, de sfeer proeven en de studenten, medewerkers en relaties ontmoeten: ik verheug me erop.”

Ab volgt John Dane op die per 1 januari 2023 aftreedt als lid College van Bestuur.

    Portretfoto © Provincie Zeeland