Minister Wopke Hoekstra op HZ in gesprek over internationalisering

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft samen met gedeputeerde en partijgenoot Jo-Annes de Bat maandag een bezoek gebracht aan HZ University of Applied Sciences in Middelburg.

In de locatie aan Het Groene Woud ging hij in gesprek met studenten, docenten, onderzoekers en bestuurders van de HZ en University College Roosevelt (UCR) over internationalisering.

In de Tweede Kamer zijn er zorgen over het aantal internationale studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen. Net voor de jaarwisseling is een motie van de SP en het CDA aangenomen waarin wordt gevraagd voorlopig te stoppen met het actief werven van internationale studenten. Ook willen de parlementariërs dat minister Robbert Dijkgraaf met een plan komt. Deze stappen zijn onder meer gezet vanwege zorgen over de huisvesting van studenten uit het buitenland. “Voor ons is internationalisering verbonden met onze missie om bij te dragen aan een betere wereld. Ons ideaal is om 20 procent internationale studenten te hebben. Ze voegen een mondiaal perspectief toe aan onze colleges en zijn belangrijk voor Zeeland, waar ze vaak verblijven en werken. Huisvestingsproblemen zijn hier niet aan de orde”, zei voorzitter van het college van bestuur Barbara Oomen al in haar nieuwjaarstoespraak op de HZ.

Tijdens het gesprek bracht ze dit punt nogmaals naar voren. Dean Edward Nieuwenhuis maakte ook duidelijk wat de waarde is van internationale studenten voor UCR, de HZ en een regio als Zeeland. Hun betogen werden kracht bijgezet door (oud-)studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers die na hun studie aan de HZ of UCR zich hebben gevestigd in de regio.