Minister Rob Jetten bezoekt de HZ

De ministers Rob Jetten (Klimaat en Energie) en Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) hebben zich maandag laten bijpraten over initiatieven op het gebied van verduurzaming in Zeeland. Onderdeel was een bezoek aan HZ University of Applied Sciences en Scalda in Vlissingen.

In het praktijklab van Scalda vertelde HZ-docent Wim Huibregtse aan Jetten en gedeputeerde Jo-Annes de Bat over de nieuwe opleiding Energietransitie Engineer. Studenten gaven demonstraties rondom een aantal thema’s binnen de energietransitie. “Ik ben onder de indruk van de kennis en mogelijkheden voor de transitie naar duurzame energie in Zeeland”, zei Jetten na het bezoek. “Met de huidige en toekomstige infrastructuur kunnen belangrijke stappen worden gezet, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof en windenergie op zee. Op mijn steun hiervoor kan men rekenen.”

Regionaal niveau

De energietransitie heeft gevolgen op regionaal niveau en raakt veel sectoren. “We spelen in op de energietransitie met de Regionale Energie Strategie wat ook gevolgen heeft voor het mkb”, aldus De Bat. “Daarnaast leiden we ook de energietransitie-engineers van de toekomst op. Op deze manier merken de ondernemers, maar zeker ook de arbeidsmarkt de positieve gevolgen van deze transitie.”

Adriaansens en commissaris van de koning Han Polman bezochten KAAP, de test- en demolocatie op de Kenniswerf in Vlissingen. Hier staat onder meer een windturbine waar innovaties in de offshore windsector worden getest en uitgevoerd.

North Sea Port

Na het ochtendprogramma gingen Jetten en Adriaansens naar het North Sea Port-gebied. Daar bezochten ze megabedrijven Dow en Yara. In de havens worden veel initiatieven ontplooid om te verduurzamen. “De Zeeuwse industrie is ontzettend belangrijk voor onze economie”, aldus minister Adriaansens. “Zeeland heeft grote ambities op het gebied van verduurzaming. Dat heb ik vandaag ook gezien. Als die verduurzamingsslag goed gebeurt, levert dat nieuwe kansen op voor onder andere innovatie, scholing en werkgelegenheid. Ik ga me er voor inzetten om die verduurzaming te helpen realiseren."