Minister investeert in HZ om krimp op te vangen

Vijf hogescholen in Nederland ontvangen dit jaar een voorschot van het ministerie om de krimp van hun studentenaantallen op te vangen. De HZ is een van deze hogescholen. De financiële impuls is onder meer bedoeld om belangrijke opleidingen in de regio in stand te houden en het hoger onderwijs in Zeeland toegankelijk te houden.

Aanvraag ingediend
De officiële toekenning van de gelden moet nog volgen. Iedere hogeschool kan daar een aanvraag voor indienen, de HZ heeft dat inmiddels gedaan. De aanvragen worden beoordeeld door een commissie en besproken door de Vereniging Hogescholen. De minister beoordeelt vervolgens de adviezen. Binnen nu en enkele weken wordt de toekenning voor de HZ bekend.

Financiële impuls
Naast de HZ ontvangen vooralsnog ook Hogeschool Saxion, Hanzehogeschool Groningen, Zuyd Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein extra geld. Bij deze hogescholen zijn de gevolgen van krimp op dit moment het meest merkbaar. Samen ontvangen zij -verdeeld naar ratio van studentenaantallen - in 2022 de eerste vijftien miljoen euro als financiële impuls.

Behouden van breed aanbod
In juni kondigde minister Dijkgraaf aan dat de hogescholen de komende jaren - van 2022 tot 2025 - 90 miljoen euro krijgen om de krimpproblemen aan te pakken. Minister Dijkgraaf schrijft in de brief dat het cruciaal is dat de betreffende regio's kunnen blijven beschikken over een voldoende breed aanbod aan opleidingen, ‘waaronder opleidingen ten behoeve van tekortsectoren of een specifieke regionale arbeidsvraag’. Dit is ook van belang in het kader van toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor studenten.
Het gaat om een overbruggingsmaatregel voor knelpunten op de korte termijn, onderstreept Dijkgraaf, ‘zodat wordt voorkomen dat instellingen onomkeerbare stappen zetten, zoals opheffing van opleidingen of beperking van studierichtingen die van strategisch belang zijn voor de regio’.

Lange termijn
Voor de lange termijn moet er een andere oplossing komen, geeft de minister aan. De minister werkt aan een toekomstverkenning. Eind 2023 zal hij zijn visie op een toekomstbestendig stelsel van hoger onderwijs en wetenschap delen. Mogelijk komen er te zijner tijd aanvullende wijzigingen in wet- en regelgeving en/of bekostigingssystematiek.

Vitalisering
De Vereniging Hogescholen werkt ondertussen aan een duurzaam plan voor de ‘vitalisering en instandhouding’ van opleidingen die cruciaal zijn voor krimpregio’s. Dit is een randvoorwaarde voor de toezegging van de 90 miljoen euro.