Onderzoek ‘Meerwaarde met Mosselen’ wint landelijke RAAK-award 2019

Het HZ-project ‘Meerwaarde met Mosselen’ heeft vandaag de juryprijs van de RAAK-award 2019 gewonnen. Het onderzoek naar mosselbanken die bijdragen aan kustverdediging en biodiversiteit krijgt grote waardering van de jury. De RAAK-award en een cheque van €10.000,- euro zijn vanmiddag uitgereikt in Nieuwegein.

Mosselen dragen bij aan kustbescherming
Er vindt momenteel veel onderzoek plaats naar hoe natuurlijke processen ons kunnen helpen met het beschermen van de kustlijn. Binnen het project ‘Meerwaarde met Mosselen’ wordt in de Oosterschelde onderzocht hoe we droogvallende mosselbanken kunnen aanleggen en hoe deze banken een bijdrage leveren aan kustbescherming, het verhogen van biodiversiteit en de mosselproductie. 

Jury prijst het zoeken naar meerwaarde 
De jury gaf het volgende oordeel: ‘Meerwaarde met Mosselen biedt oplossingen voor een grote maatschappelijke uitdaging. De grote kracht van dit onderzoek is dat hierbij ogenschijnlijk tegenstrijdige doelstellingen van deelnemers als Rijkswaterstaat, verschillende natuurorganisaties en mosselkwekers verenigd worden. De jury prijst dat het onderzoeksteam actief naar oplossingen blijft zoeken die voor alle partners een verbetering betekenen. Meerwaarde voor alle partijen zonder het doel van het onderzoek uit het oog te verliezen. Oogsten van de mosselbanken bleek niet wenselijk, waar juist de winst zit voor de kwekers. Door de mosselkwekers het zaad voor de mossels te laten leveren heeft het team dit model ook voor de mosselkwekers interessant gemaakt’. ….  ‘Ook voor doorwerking richting het onderwijs is gezorgd. Van het onderzoek is een casestudy gemaakt voor studenten. Zij doorlopen het hele onderzoeksproject, moeten met alle factoren rekening houden en ten slotte met een advies komen. De jury hoopt van harte dat daarin ook de sterkste punten uit dit onderzoek, het kijken naar de belangen van alle marktpartijen en het omdenken, meegenomen worden.‘ 

Nauwe samenwerking
Het onderzoek is een project van onderzoeksgroep Building with Nature en gebeurt onder leiding van promovendus Jildou Schotanus. HZ University of Applied Sciences is penvoerder van het consortium bestaande uit mosselkwekers, verschillende natuurorganisaties, Rijkswaterstaat, het Nederlands Instituut voor onderzoek der Zee (NIOZ), Wageningen Marine Research (WMR) en Deltares. Het project loopt tot februari 2020. Ook daarna wordt het als casestudie ingezet in het onderwijs aan de HZ. In samenwerking met de partners wordt momenteel verkend in welke kwetsbare gebieden de binnen het project ontwikkelde methode kan worden ingezet voor het aanleggen van droogvallende mosselbanken, met meerwaarde voor mens, natuur en economie.