Subsidie van €90.000,- voor HZ-plannen ‘Méér muziek op de pabo’

Opleiding sluit aan bij ‘Méér muziek in de klas’
De opleiding Leraar Basisonderwijs -de pabo- heeft een subsidie van €90.000,- toegekend gekregen door het Fonds van Cultuurparticipatie. Met de subsidie worden aanstaande leerkrachten nog beter opgeleid om goed muziekonderwijs te kunnen verzorgen. De HZ investeert eenzelfde  bedrag. Onderdeel van de plannen is een nauwe samenwerking met het Codarts conservatorium te Rotterdam.

Muzikale ervaringen tijdens de opleiding
Met de subsidie gaat de pabo het muziekonderwijs in haar opleiding versterken. Studenten kunnen hun muzikale ervaringen en vaardigheden tijdens de opleiding straks vergroten en de muziekcultuur wordt actiever gestimuleerd. Zo worden workshops, muzikale activiteiten en inspiratiedagen een nadrukkelijker onderdeel van de opleiding. Ook wordt er gewerkt aan instrumentale lessen in samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool en wordt het voor studenten mogelijk zich al tijdens hun studie te ontwikkelen tot vakspecialist muziek. 
Het lectoraat Onderwijsexcellentie, van de pabo en University College Roosevelt, onderzoekt samen met  docenten en studenten de mogelijkheden en het effect in de basisschool om muziek met andere vakken te integreren. Het stimuleren van enthousiasme voor muziek, het vergroten van het zelfvertrouwen en het creëren van motivatie om met muziek aan de slag te gaan in de basisschool, staat centraal in bovenstaande plannen. 

Samenwerking met het conservatorium
Door nauwe samenwerking met het Codarts conservatorium te Rotterdam komen er ook mogelijkheden voor studenten die méér willen met muziekonderwijs. Zo wordt er gewerkt aan een popkoor voor studenten waarbij tegelijkertijd deskundigheidstraining voor de docent plaatsvindt. HZ-studenten kunnen verder activiteiten van het conservatorium in Rotterdam gaan volgen.

Samenwerken staat centraal 
Er is ook aandacht voor de docenten, van de HZ en uit het basisonderwijs. Mentoren zullen getraind worden en via professionele leergemeenschappen kunnen experts leren van elkaars ervaringen. Kennisdeling tussen het werkveld, diverse (culturele) partners en onderwijsbesturen uit Zeeland, West-Brabant en de eilanden van Zuid-Holland krijgt bovendien een centrale rol. Samenwerkingsactiviteiten binnen en buiten de provincie zullen dan ook gepromoot worden. 

Van klassiek tot rap
Het muziekonderwijs is actueel en sluit aan bij de vragen uit de beroepspraktijk. “Zo geef ik allang geen blokfluitlessen meer, ik leer studenten omgaan met hippe digitale methodes voor muziekonderwijs. Ze maken kennis met allerlei soorten muziekstijlen, van klassiek tot rap. Ook vindt het muziekonderwijs niet alleen in het muzieklokaal plaats”, vertelt docente Marjo Schillings. 

Ondertekening convenant
De regionale onderwijs- en cultuurinstanties die betrokken zijn bij ‘Méér muziek in de klas’ in Zeeland ondertekenen op woensdag 20 februari gezamenlijk een convenant tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Lasloods. De HZ-opleiding is een van de ondertekenaars. Koningin Maxima, erevoorzitter van ‘Méér muziek in de klas', is hierbij ook aanwezig als ambassadeur.