Matchingsmarkt van HRM-studenten levert 7 matches op

Steeds meer mensen op de arbeidsmarkt ervaren een grote afstand, omdat ze niet kunnen voldoen aan de hoge eisen in de huidige maatschappij. Tegelijkertijd hebben organisaties moeite om vacatures in te vullen door een krappe arbeidsmarkt.

Een van de oplossingen is een inclusieve organisatie, waarin iedereen tot zijn recht komt, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een organisatie waarin iedere medewerker naar eigen vermogen en op zijn eigen manier een bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat.

HZ University of Applied Sciences heeft om die reden in samenwerking met Orionis Walcheren, de module Kwaliteit van Arbeid ontwikkeld voor vierdejaars HRM-studenten om het thema inclusiviteit zich eigen te maken.

Vanaf september 2017 hebben 22 studenten de unieke kans gekregen om te participeren in een Living Lab met als centrale thema ‘ inclusief werkgeverschap’. In deze innovatieve proeftuin zijn de studenten actief in zowel het werkveld als in het onderwijs. De studenten krijgen zo een realistisch beeld wat er daadwerkelijk speelt en welke kansen er aanwezig zijn binnen het werkveld.

Binnen de module Kwaliteit van Arbeid zijn de 22 studenten aan de slag gegaan met een groep kandidaten van Orionis Walcheren. Alle studenten hebben een ontwikkeltraject doorlopen met een kandidaat door middel van zes coaching gesprekken. Van de 22 kandidaten die het traject hebben doorlopen is 20% ondertussen aan het werk.

De overige kandidaten hebben een kans gekregen om kennis te maken met mogelijke Zeeuwse werkgevers. Op 7 december jl. hebben de studenten in samenwerking met de HZ Smart Services Boulevard een matchingsmarkt georganiseerd om de werkgevers de kandidaten te leren kennen met elk hun specialisme. Én met succes! Werkgevers gingen op een laagdrempelige manier in gesprek met de kandidaten tijdens de matchingmarkt op de HZ. Dit resulteerde in tevreden docenten, trotse studenten, enthousiaste werkgevers en gemotiveerde kandidaten. Er zijn sowieso 7 matches gemaakt en inmiddels zijn de eerste gesprekken gepland.  Voor alle partijen wellicht een mooi begin van duurzame arbeidsrelaties.  

Na afloop van de matchingsmarkt hebben de studenten en kandidaten gezamenlijk het gehele traject geëvalueerd. Deze evaluatie heeft een meer dan positief resultaat opgeleverd. De kandidaten hebben het ontwikkeltraject onder begeleiding van de studenten gewaardeerd met  gemiddeld een 9!