Masterclass Waardegericht Innoveren voor familiebedrijven

Na de zomer starten Schipper Groep en HZ University of Applied Sciences hun samenwerking op het thema Familiebedrijven. In september bieden we de unieke Masterclass ‘Waardegericht Innoveren voor familiebedrijven’ voor opvolgers aan.

Thema’s die tijdens de Masterclass aan de orde zullen komen zijn:

  • Vormen van innovatie en de bijbehorende organisatorische capaciteiten
  • Fasen van een innovatie- of businessontwikkelingstraject
  • Strategische doelstellingen
  • Het Business Model Canvas
  • Identificeren van klantbehoeften en marktsegmenten
  • De waarde-aanpak en het waardemodel
  • Vertalen van marktinzichten naar oplossingen

De masterclass bestaat uit vier bijeenkomsten met veel interactie tussen de deelnemers en strategisch specialisten. Aan elke bijeenkomst zal een gastspreker zijn ervaringen/visie uit de praktijk delen en met de deelnemers bespreken. Zo zal er bijvoorbeeld een sessie worden ingevuld door een ondernemer die succesvol het opvolgingsproces heeft doorlopen, zullen de adviseurs van Schipper u meenemen in de dynamiek van een familiebedrijf, delen we kennis met u op basis van onderzoek naar familiebedrijven en sluiten we af met een ‘Overdrager & Opvolger’ sessie

Wat kunt u verwachten?
In een van de sessies komt bijvoorbeeld een ondernemer aan het woord die succesvol het opvolgingsproces heeft doorlopen. De adviseurs van Schipper nemen u mee in de dynamiek van een familiebedrijf, leert u meer over familiebedrijven op basis van onderzoek en u kunt deelnemen aan de ‘Overdrager&Opvolger’ sessie. 

De deelnamekosten zijn € 895,= exclusief BTW per deelnemer.  

Deze Masterclass is één van de gezamenlijke activiteiten van Schipper Groep en HZ op het thema Familiebedrijven. 

Voor aanmelding of eventuele inhoudelijke vragen en/of de opzet van de Masterclass “Waardegericht Innoveren voor familiebedrijven” kunt u het beste contact opnemen met Kim Barentsen, projectmedewerker HZ Smart Services Boulevard HZ, via kim.barentsen@hz.nl of 06-22835700.