HZ stelt Gerda Andringa als lector ouderenzorg aan

Met ingang van september 2020 is dr. Gerda Andringa benoemd als lector ouderenzorg aan HZ University of Applied Sciences. Het lectoraat Ouderenzorg doet wetenschappelijk onderzoek naar innovaties in de Zeeuwse ouderenzorg op basis van (complexe) vraagstukken uit de praktijk. Deze innovaties beslaan twee met elkaar verbonden thema’s, namelijk technologische innovaties en onderwijskundige innovaties in het hoger onderwijs.

Innovatie in de ouderenzorg van belang
De visie van het lectoraat is dat innovatie in de ouderenzorg van groot belang is voor de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de zorg voor ouderen. Voor nu en in de toekomst. Deze innovaties gebeuren voor en door studenten in het hoger onderwijs, door docent-onderzoekers en het beroepenveld.

De toekomstige zorgprofessional
De twee thema’s zijn vertaald in onderzoekslijnen. Bij de ene lijn ligt het accent op de technologische innovatie, bij de andere lijn op onderwijsinnovatie. Studenten doen in beide vakgebieden ervaring op met onderzoek, multidisciplinair werken, communiceren, kritisch reflecteren, persoonsgerichte zorg en veranderprocessen. Deze aspecten zijn van essentieel belang voor de vorming van de toekomstige zorgprofessional. Vanuit de onderzoekslijnen vindt valorisatie plaats.

“We meten de effecten van nieuwe onderwijsconcepten, die zich altijd zullen afspelen midden in de praktijk. Studenten werken binnen hun opleiding mee aan de ontwikkeling en evaluatie van innovaties”, vertelt Gerda Andringa. “Daardoor ervaren ze, door onderzoek in onderwijs, dat ouderenzorg uitdagend en multidisciplinair is. We borgen tegelijkertijd kennis en ervaring bij de mensen die de toekomst vormen van de ouderenzorg. We richten ons op de Zeeuwse ouderenzorg, met zijn eigen kracht en uitdagingen.”

Verbindingen en samenwerking
Het lectoraat ouderenzorg is onderdeel van het op te richten Applied Research Centre van het Sociaal Maatschappelijk en Economisch domein van de HZ. Daarnaast is er verbinding met UCR. Het lectoraat zal de samenwerking tussen studenten en docenten van beide kennisorganisaties stimuleren, door samen projecten uit te voeren en kennis uit te wisselen. De Academische Werkplaats Ouderenzorg is als samenwerkingsverband voor het lectoraat het belangrijkste vehicle  voor de organisatie en uitvoering van de projecten. Tot slot wordt ook nationale en internationale samenwerking opgezocht.

Maak in de volgende HZ Update - verschijning half oktober- verder kennis met Gerda en haar missie op de HZ. 

Profiel lector Gerda Andringa
Gerda Andringa is universitair hoofddocent in cognitieve neurowetenschappen. Nadat zij in 2000 is gepromoveerd op nieuwe behandelstrategieën voor de ziekte van Parkinson, heeft zij gewerkt als gastwetenschapper bij het National Institute of Neurological Disorders and Stroke in Bethesda, VS en als universitair docent bij de afdeling Medische Farmacologie van de VU in Amsterdam. In beide functies heeft zij nieuwe farmacotherapieën voor neurodegeneratieve aandoeningen bestudeerd. Haar huidige onderzoeksactiviteiten richten zich op interventies en technologische hulpmiddelen voor ouderen, met name voor dementerenden. Gerda werkt al vele jaren in het onderwijs en is tevens verbonden aan de UCR. Dit jaar won ze de prijs ‘Docent van het Jaar 2020’ vanwege haar inspirerende benadering van het onderwijs en om het feit dat zij het beste uit haar studenten weet te halen.