Lector Joost Stronkhorst neemt afscheid van HZ

Joost Stronkhorst heeft woensdag afscheid genomen van HZ University of Applied Sciences. Hij gaat vrijdag met pensioen.

Joost heeft zeven jaar gewerkt op de HZ. "Als leading lector lukte het hem om de onderzoekgroepen en het projectenportfolio overeind te houden in een zeer moeilijke periode door het verlies van overheidsgelden”, keek de huidige leading lector Robert Trouwborst terug tijdens een afscheidslunch in Jells Lunchcafé en Tuinterras.

Na deze moeilijke periode werd Joost lector van de onderzoeksgroep Building with Nature. Bovendien was hij een belangrijke lector in het Lectorenplatform Water van Delta Platform. Joost werkte vanuit zijn visie aan het robuuster maken van deltasystemen door het benutten van onder meer natuurlijke processen. Het idee om deltasystemen meer weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering is nog altijd een belangrijke, multidisciplinaire opgave van het Applied Research Centre Technology, Water & Environment (ARC TWE).

Consortium

Joost heeft zich daarbij nooit louter gericht op de ontwikkeling van een technische oplossing, maar zocht altijd de kracht van een consortium met meerdere partijen, soms met tegengestelde belangen, dat kwam met interdisciplinaire oplossingen. “Oplossingen die daadwerkelijk landden en werden gedragen door een grote groep.” Joost zelf zei tevreden terug te kijken op zijn carrière waarin hij ook werkte voor onder Rijkswaterstaat en Deltares. “Er zijn zorgen als je kijkt naar de vreemde stoffen die in de natuur terecht zijn gekomen, maar het is ook gelukt om heel veel natuur terug te krijgen. Zeker in Zeeland. Er is zeker hoop voor Zeeland.”

Wietse van de Lageweg volgt Joost op als lector van Building with Nature.