​Kick-off Living Lab HZ, Schouwen-Duiveland en Pieter Zeeman

HZ University of Applied Sciences, gemeente Schouwen-Duiveland en middelbare school Pieter Zeeman in Zierikzee geven op donderdag 15 november aanstaande het startsein voor hun gezamenlijk Living Lab Schouwen-Duiveland. Living Lab is een unieke samenwerking waar bovengenoemde partijen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden in co-creatie kennis ontwikkelen en oplossingen vinden voor actuele vraagstukken voor Schouwen-Duiveland op het gebied van water, voedsel en gezondheid. Bijzonder aan de samenwerking is de doorlopende leerlijn (vo-mbo-hbo-wo) die gecreëerd is en daarmee nieuw perspectief aan leerlingen en studenten biedt en mogelijk resulteert in startups en nieuwe banen. Met 'Het Zout' ontstaat er een unieke onderwijsomgeving op het gebied van de duurzame delta. 

Unieke onderwijsomgeving
Binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland wordt in ‘Het Zout’ gewerkt aan onderzoek op het gebied van techniek, economie, planologie en bestuurlijke-juridische kwesties. Door met specialistische kennisinstellingen aan deze thema’s te werken ontstaat een completer onderzoeksresultaat waar ondernemers, bestuurders, maatschappelijke organisaties en inwoners mee geholpen worden. Ook ontstaat inzicht in de haalbaarheid van regionale innovaties en productvernieuwing. Door de koppeling van een doorlopende leerlijn op het gebied van duurzame deltakennis, ontstaat een voor Nederland unieke onderwijsomgeving voor studie- en afstudeerprojecten voor leerlingen die zich willen verdiepen in een duurzame deltaeconomie.

Bijdrage aan regionale circulaire economie
Het doel van het Living Lab is om innovaties te vinden, te testen en marktgeschikt te maken, als bijdrage aan de doelen uit ‘Tij van de Toekomst’ (de strategische visie van de gemeente Schouwen-Duiveland) die de gemeente heeft op het gebied van circulaire economie zoals energiebesparing, afvalvermindering en beter gebruik van reststroom. Daarnaast zorgt het lab er voor dat leerlingen en studenten in contact komen met Schouwen-Duiveland en de veelzijdige bedrijven die hier gevestigd zijn. Op deze manier draagt het lab ook bij aan uitdagingen die er zijn op de arbeidsmarkt in Schouwen-Duiveland. Tevens wordt door de betrokkenheid van ondernemers en overheden de sociaaleconomische agenda van overheden gevoed en biedt het lab  ondernemers  innovatiemogelijkheden die in de praktijk tot uitvoering zijn te brengen met nieuwe businesscases.

Onderzoeksthema’s
In het Living Lab staan momenteel drie onderzoeksthema’s centraal: kansen voor zilte-zoute-zoete teelten, toepassingen van zeewierteelt en impulsen vanuit het 4B-concept (Burgers, Bestuurders, Bureaucraten en Bedrijven) voor een snellere en gedragen besluitvorming door overheden.

Programma
Op 15 november laten we graag zien wat er tot nu toe gezamenlijk gerealiseerd is. Het programma is als volgt:

  • 11:45 uur: ontvangst met koffie en thee in het Leer Plaza van het Pieter Zeeman Zierikzee
  • 12:05 uur: welkomstwoord
  • 12:10 uur: toespraak gemeente Schouwen-Duiveland, Pieter Zeeman/Scholengroep Pontes en HZ
  • 12.30 uur: officiële opening ‘Het Zout’ en openingshandeling leerlingen Pieter Zeeman/studenten HZ
  • 12:40 uur – 13:00 uur: lunch en mogelijkheid om in gesprek te gaan met scholieren en studenten

U bent van harte welkom om een kijkje in de keuken te nemen bij ‘Het Zout’, een fysieke plek waar kennis en techniek samenkomen en verder worden ontwikkeld door leerlingen van Pieter Zeeman en HZ-studenten.