HZ wederom op tweede positie in ranking ‘beste middelgrote hogescholen’

Uit de beoordeling van de Keuzegids hbo 2021 blijkt dat de HZ opnieuw op de tweede plaats van beste middelgrote hogescholen van Nederland staat. Tevens viert zij hiermee dat zij voor het elfde jaar op rij tot de beste hogescholen van het land behoort. Vier opleidingen zijn beoordeeld als ‘topopleiding’ en de HZ heeft dit jaar acht opleidingen in de top 3 staan.

Topopleidingen
Dit jaar mogen vier HZ-opleidingen zich topopleiding in hun categorie noemen. Dit zijn Social Work (tevens nr. 1), Pedagogiek (tevens nr. 1), Civiele Techniek (tevens nr. 3) en Technische Bedrijfskunde (tevens nr. 4). Verder staan Watermanagement (nr. 2), Engineering (nr. 2), Logistics Engineering (nr. 2), Maritiem Officier (nr. 2) en International Business (nr. 2) in de top 3 van hun categorie.

De Keuzegids vermeldt het volgende over de HZ: “Net als vorig jaar staat de Zeeuwse hogeschool op plek twee. De HZ blinkt al jaren uit in technische studies als Civiele Techniek en Technische Bedrijfskunde, maar over de hele linie worden de opleidingen Social Work en Pedagogiek het allerbest beoordeeld.”

Zorg voor het onderwijs en studenten
“We zijn blij met het mooie resultaat dat deels is gebaseerd op nieuwe cijfers, maar zijn ons er ook van bewust dat het recente oordeel van onze studenten wordt gemist in deze nieuwe Keuzegids. De werkelijkheid ziet er nu bovendien geheel anders uit. De coronacrisis en alle maatregelen hebben effect op het hoger onderwijs. We begrijpen dat het studeren in deze bijzondere tijden en het volgen van online onderwijs veel vraagt, van onze studenten maar ook van de HZ en onze medewerkers. Voorop staat dat we kwaliteit willen blijven leveren,” vertelt John Dane, voorzitter van het College van Bestuur.

"De komende periode zullen we extra tijd investeren om het (online) onderwijs te monitoren en evalueren. De evaluatievragen die studenten na afloop van een cursus ontvangen, worden inhoudelijk aangepast naar de huidige omstandigheden. Daarnaast start het lectoraat Onderwijsexcellentie met een onderzoek naar de ervaringen van onze studenten. We zullen alle input gebruiken om waar nodig verbeteringen door te voeren."

"Tot slot heeft het sociale aspect van studeren extra onze aandacht. Ook zullen we de ruimte die wordt geboden voor fysiek onderwijs en onderzoek blijven benutten. Zo proberen we lessen op locatie te organiseren waar mogelijk en organiseren we extra activiteiten om studenten met elkaar in contact te brengen. We hebben verder een team van medewerkers dat beschikbaar is voor extra begeleiding, op studie of sociaal vlak.”

****

Keuzegids
De Keuzegids hbo 2021 is samengesteld door een onafhankelijke redactie. De Keuzegids bevat een systematische kwaliteitsvergelijking van verwante opleidingen in het hoger onderwijs.

Andere rekenmethodiek
Het is geen grote verrassing dat de rankings er grotendeels hetzelfde uitzien als vorig jaar. Een belangrijk onderdeel van de gids zijn de resultaten van de Nationale Studenten Enquête. In 2019 waren de resultaten onbruikbaar als gevolg van de invoering van de privacywetgeving, dit jaar brak de coronacrisis uit. Voor de gids van 2021 is daarom gebruikt gemaakt van de NSE 2018. Wel zijn er nieuwe cijfers in de beoordelingen meegenomen: hoeveel studenten schrijven zich in voor het tweede jaar en hoeveel van hen studeren zonder studievertraging af?

De rekenmethodiek is door bovenstaande anders en de scores zijn niet één-op-één vergelijkbaar met de afgelopen jaren. Alle informatie over de gids, rankings en methodiek is te vinden op www.keuzegids.nl.