Kennissessie over innovatieve, waterkerende landschappen

De Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta organiseert donderdag 21 oktober een kennissessie over innovatieve, waterkerende landschappen. Iedereen is welkom tijdens deze sessie, die duurt van 14.30 uur tot 17.00 uur.

De bijeenkomst vindt fysiek plaats op de HZ University of Applied Sciences aan Het Groenewoud in Middelburg, maar online bijwonen is ook mogelijk.

Innovatieve, waterkerende landschappen zijn momenteel een hot topic in de Zuidwestelijke Delta. Wat zijn het eigenlijk en hoe dragen deze bij aan waterveiligheid, het ecologisch functioneren en het toekomstig gebruik van ons kustlandschap?

Drie presentaties

In drie presentaties gaan lectoren en onderzoeker-docenten aan de hand van lopende projecten in op technische, ecologische en socio-economische aspecten van innovatieve, waterkerende landschappen. Kansen voor meervoudig ruimtegebruik, sociale innovatie en nieuwe verdienmodellen staan in deze presentaties centraal. De presentaties worden gegeven door Joost Stronkhorst en Mascha Dedert voor verdienmodellen, Vana Tsimopoulou voor technische innovatie en Teun Terpstra en Vincent Bax voor sociale innovatie.

Aanmelden

Na de presentaties kan iedereen deelnemen aan een Q&A-sessie waarin oplossingsrichtingen, binnen en vooral buiten de gebaande paden, en mogelijkheden voor samenwerking worden besproken.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier. Op het formulier kun je aangeven of je fysiek of online bij de kennissessie aanwezig wil zijn.

Samenwerkingsverband

De Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta is een informele samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Zeeuwse Milieufederatie, Wageningen Marine Research, Deltares, HZ University of Applied Science en NIOZ. Doel van de samenwerking is om de systeemkennis van de Zuidwestelijke Delta efficiƫnter en effectiever te borgen, toegankelijk te maken, te onderhouden en ontwikkelen.