Kennissessie over het leven in de Oosterschelde

De Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta organiseert woensdag 16 februari een derde themasessie. Dit keer is het onderwerp ‘Het leven in de Oosterschelde’.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur. De bijeenkomst vindt online plaats.

De kenniscommunity is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Zeeuwse Milieufederatie, Wageningen Marine Research, Deltares, NIOZ en de HZ University of Applied Sciences. Doel is om kennis van de Zuidwestelijke Delta efficiënter en effectiever te borgen, toegankelijk te maken, te onderhouden en te ontwikkelen. De kennissessies dragen hieraan bij. De organisatie van deze sessie is in handen van Wageningen Marine Research.

Natuurfuncties

De Oosterschelde wordt door veel soorten vissen, vogels en zeezoogdieren gebruikt als foerageer-en rustgebied, maar de natuurfuncties van het gebied veranderen als gevolg van de deltawerken en het klimaat. Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde: ‘Het belang van de Oosterschelde voor de levenscyclus van roggen en haaien’ (Erwin Winter), ‘Hittestress op de slikken en platen in de Oosterschelde’ (Alicia Hamer) en ‘Trends van steltlopers in de Oosterschelde: wat zijn de gevolgen van de zandhonger?’ (Susanne van Donk).

Aanmelden voor de sessie kan door een e-mail te sturen naar jeroen.wijsman@wur.nl. Je krijgt dan een link toegestuurd.