Kennisbijeenkomst over klimaatverandering en landbouw op Schouwen-Duiveland

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouwbedrijven op Schouwen-Duiveland? Deze en andere vragen over de verwachtingen op middellange termijn voor de landbouw in de Zuidwestelijke Delta komen aan bod tijdens een online kennisbijeenkomst op 13 april.

De organisatie is in handen van Wageningen University & Research en de Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland. De academie is onderdeel van Living Lab Schouwen-Duiveland, waarin onder meer het Delta Platform en HZ University of Applied Sciences participeren.

Gezonde toekomst

Zij en de andere partners werken in het lab aan een gezonde toekomst voor de voedselvoorziening op Schouwen-Duiveland.

Een van de sprekers tijdens de bijeenkomst is Jeroen Veraart, onderzoeker waterbeheer en klimaatverandering bij Wageningen Environmental Research. Hij gaat in op de consequenties van de klimaatverandering. Een tweede spreker is Daan Verstand. Hij houdt zich bij de Plant Sciences Group van WUR bezig met de relatie tussen klimaatverandering en landbouw.

Vitaal Platteland

Jeroen Kruit en Kitty Henderson, projectleider van het living lab, openen de avond, die van 19.30 uur tot 20.00 uur duurt. Het programma is gemaakt op basis van de ervaringen met het project gebiedsgerichte kennisondersteuning van Vitaal Platteland.

Meer informatie is te vinden op www.livinglabschouwen-duiveland.nl.