Interprofessionele Samenwerking In de Gezondheidszorg (IPSIG)

Volgende week gaan studenten van voltijd en deeltijd Social Work, voltijd Verpleegkunde en deeltijd Pedagogiek aan de slag met de module Interprofessionele Samenwerking In de Gezondheidszorg (IPSIG). Het is een interdisciplinair project waarbij studenten van hogeschool -en universiteit Antwerpen meedoen van o.a. de opleidingen geneeskunde, ergotherapie, orthopedagogiek, verpleegkunde en maatschappelijk assistent. Samenwerken staat centraal.

De studenten werken rondom onderwerpen als professioneel kennismaken, casuïstiek en ethische dilemma’s. Op vrijdag komen alle studenten samen in een (online) forum. Daar vindt een panelgesprek plaats. Hierin presenteren de studenten inzichten rondom één van de volgende thema’s: Beleid, Ethiek, Patiënt en Team. Hierna volgt een dialoog waaraan een panel van externe professionals deelneemt.

De IPSIG week is dit jaar gedeeltelijk online en gedeeltelijk fysiek. Ca. 50 Vlaamse studenten komen naar de HZ, overige studenten werken vanuit Antwerpen.

Wil je volgende week meekijken? Stuur een berichtje naar pedagogiek@hz.nl.