Informatie over steekpartij in Vlissingen en nazorg voor studenten en medewerkers

Op donderdagavond 8 september werden wij opgeschrikt door de melding van een incident op het Bellamypark in Vlissingen. Op dat moment was daar het Kick-Off festival Zeeland bezig. Omstreeks 22.40 uur heeft er een steekpartij plaatsgevonden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ook is er een traumahelikopter opgeroepen.

Medeleven

We zijn diep geschokt dat het slachtoffer is overleden. Onze gedachten en ons oprechte medeleven gaan uit naar de familie en vrienden van het slachtoffer. Zij zijn opgevangen door hulpverleners. Het slachtoffer was een student van Scalda. Zowel studenten als medewerkers zijn erg aangeslagen door deze gebeurtenis.

Onderzoek

Er is direct ter plaatse met het onderzoek gestart. Volgens de woordvoerder van de politie is er een verdachte vrij snel na het incident in Middelburg aangehouden.

Slachtofferhulp voor getuigen

Veel aanwezige studenten, medewerkers en bezoekers zijn getuige geweest van het incident. Wij begrijpen dat dit veel impact heeft en emoties oproept. Wij zullen de HZ-studenten en medewerkers die hier behoefte aan hebben zo goed mogelijk opvangen en begeleiding bieden waar nodig. Studenten en medewerkers van Scalda en UCR worden door de eigen onderwijsinstellingen geïnformeerd over mogelijke hulp en begeleiding.

Bijeenkomst voor HZ-studenten, ouders en medewerkers

We organiseren een inloopbijeenkomst voor medewerkers, studenten en hun ouders. Studenten en medewerkers zijn intern geïnformeerd over deze bijeenkomst. Er zijn HZ-medewerkers aanwezig, waaronder de studentpsychologen en waarschijnlijk ook medewerkers van Slachtofferhulp.

De nazorg voor betrokkenen heeft onze volle aandacht. Ons team van studentenwelzijn zal hier nauw bij betrokken zijn.

Heb je vragen?

Met vragen kun je terecht via de mail naar dienstmarketing@hz.nl. Deze droevige gebeurtenis heeft impact. Wees er voor elkaar en zorg dat je hulp zoekt waar nodig. De HZ zal er alles aan doen om hierin te ondersteunen.