"Onderwijsexcellentie in het voortgezet onderwijs; voor elke leerling, docent en school", dit is de titel van de inaugurele rede die dr. Lisette Wijnia op 13 maart 2019 zal uitspreken. Het nieuwe lectoraat Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs heeft als belangrijkste missie het waarborgen van de optimale ontwikkeling van iedere leerling, ongeacht zijn of haar niveau of ondersteuningsbehoefte. Dr. Lisette Wijnia benadrukt hierbij dat optimale ontwikkeling niet per definitie draait om het behalen van de hoogste cijfers, maar dat hierbij ook rekening gehouden dient te worden met persoonlijke interesses en andere kwaliteiten van een leerling.

Vanzelfsprekend speelt de leraar hierin een belangrijke rol. Binnen het lectoraat wordt daarom praktijkgericht onderzoek verricht in samenwerking met docent-onderzoekers, verbonden aan de verschillende scholen binnen het Zeeuwse voortgezet onderwijs.

Locatie: HZ University of Applied Sciences, Groene Woud 1-3, Middelburg

Programma:
15.00 uur Ontvangst met koffie en thee in de centrale hal
15.30 uur Welkom door Guus Hagt, voorzitter Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs (ZBO)
16.00 uur Lectorale rede “Onderwijsexcellentie in het voortgezet onderwijs; voor elke leerling, docent en school”
16.45 uur Uitreiking van de lectorale keten door het College van Bestuur van HZ University of
Applied Sciences
17.00 uur Receptie in het restaurant op de eerste verdieping
17.45 uur Einde

Erbij zijn?
Aanmelden kan tot 6 maart a.s. via deze link.

Het lectoraat Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs is een samenwerkingsverband tussen de HZ University of Applied Sciences en het Roosevelt Center for Excellence in Education en is tot stand gekomen op initiatief van de Zeeuwse middelbare scholen.