Inauguratie nieuwe HZ-lector Emeritus Prof. Dr. Aad Smaal; Aquaculture in Delta Areas

“Multifunctionele aquacultuur: een zee aan mogelijkheden", dit is het titel van de inaugurele rede die Emeritus Prof. Dr. Aad Smaal op donderdag 18 april a.s. zal uitspreken. Aad Smaal is lector binnen het lectoraat Aquaculture in Delta Areas, een missie van het lectoraat is het verbinden van schelpdier aquacultuur met belangrijke functies die de schelpdieren hebben, of kunnen hebben in het ecosysteem. Mosselen en oesters zijn niet alleen culinair aantrekkelijk, ook voor wat betreft water-, kust- en natuurbeheer. Schelpdieren en de kweek hiervan leveren een bijdrage aan schoon water, oeverbescherming en natuurlijke rijkdom. Tijdens de rede worden de diverse mogelijkheden belicht, die de veelzijdige toepassingen van schelpdieren en schelpdierkweek te bieden hebben voor de ontwikkeling van een multifunctionele aquacultuur.

Voorafgaand aan de inauguratie vindt er een symposium plaats met als thema “Ecosysteemdiensten van schelpdieren”. Tijdens dit symposium, een samenwerking met Wageningen Marine Research, worden diverse presentaties gegeven die betrekking hebben op mosselen en andere schaal- en schelpdieren. Aad Smaal zal tevens een presentatie geven van zijn onlangs verschenen boek "Goods and Services of Marine Bivalves", uitgegeven door uitgeverij Springer Nature.

Locatie: HZ University of Applied Sciences, Groene Woud 1-3, Middelburg

Programma:
13.00 uur Ontvangst met koffie en thee in de centrale hal
13.30 uur Welkom door John Dane, College van Bestuur, HZ University of Applied Sciences
13.35 uur Opening minisymposium door Robert Trouwborst, leading lector HZ University of Applied Sciences en Tammo Bult, directeur Wageningen Marine Research.
13.50 uur Introductie symposium thema en boekpresentatie, door Aad Smaal
14.00 uur Mosselkweek in de natuur, door Jacob Capelle en Eva Hartog  14.15 uur Kweek vis met schelpdieren en wieren, door Henrice Jansen en Klaas Timmermans
14.30 uur Schelpdieren voor kustverdediging, door Jildou Schotanus en Tjeerd Bouma
14.45 uur Groei voorspelling schelpdieren vanuit de ruimte, door Tony van der Hiele en Jeroen Wijsman
15.00 uur Oesters in windparken: the place to be, door Pauline Kamermans
15.15 uur Schelpdieren voor consumptie, door Jasper van Houcke
15.30 uur PAUZE
15.45 uur Lectorale rede "Multifunctionele aquacultuur: een zee aan mogelijkheden"
16.15 uur Uitreiking van de lectorale ketting door het College van Bestuur van HZ University of Applied Sciences
16.30 uur Receptie in het restaurant op de eerste verdieping

Erbij zijn?
Aanmelden kan tot 11 april a.s. via deze link.