HZ werkt mee aan Zeeuws Deltaplan Zoet Water

HZ University of Applied Sciences is één van de partijen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Het plan is deze week gepresenteerd.

Overheden, agrarische belangenorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen als HZ willen Zeeland met het plan wapenen tegen dreigende zoetwatertekorten. Stip op de horizon is 2050.

Acties

Uit het plan moeten onder meer acties, maatregelen en onderzoeken voortkomen op het gebied van het langer vasthouden en opslaan van water, hergebruik, de aanvoer en het zuiniger omgaan met de watervoorraad. Gedeputeerde Anita Pijpelink is blij dat veel partijen betrokken zijn bij het Zeeuws Deltaplan Zoet Water. “Alle partijen leverden bouwstenen en beschreven de huidige stand van zaken. Het is duidelijk dat de zoetwaterproblematiek een complex, veelzijdig vraagstuk is. Je kunt het probleem niet oplossen met twee of drie simpele ingrepen. Ik ben er dan ook content mee dat het gelukt is om samen met alle belanghebbenden leidende principes te formuleren. Die geven houvast om samen aan de slag te gaan.”

Onderzoeken van HZ

HZ doet al veel onderzoek op het gebied van (zoet) water. Voorbeelden van projecten die nu lopen zijn AquaSpice (over circulair watergebruik in de procesindustrie), Nereus (over het hergebruik van afvalwater) en het langlopende Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen dat de beschikbare hoeveelheid zoet water wil vergroten. Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is hier te lezen.