Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, heeft de HZ een langetermijnvisie opgesteld waarin onderwijs, onderzoek en huisvesting samenkomen. De huisvestingswensen en -behoeften die hierbij passen zijn vastgelegd in een uitgebreid Masterplan. Hierin staat dat de locatie Boulevard Bankert 154 in Vlissingen wordt verkocht.

Boulevard Bankert
John Dane, voorzitter van het College van Bestuur, geeft aan dat de HZ op het gebied van huisvesting voor ingrijpende beleidsbesluiten staat. “Eén van de deelprojecten uit het huisvestingsplan betreft een nieuwe bestemming voor het HZ-gebouw aan de Vlissingse boulevard, het oude werkplaatsgebouw dat ooit onderdeel was van de Zeevaartschool. Dit gebouw hebben we al sinds 2012 niet meer in gebruik voor activiteiten. Het is voor niemand goed dat dit gebouw op die prachtige plek ongebruikt blijft.”

Huisvesting moet passen bij modern onderwijs
“We streven naar een inspirerende en uitdagende campus, met een hoge kwaliteit van onderwijs en aandacht voor kennisdeling en samenwerken. Het spreekt voor zich dat dat minder goed gaat in een traditioneel gebouw dat is opgedeeld in hokjes, lokalen en afdelingen. Wie streeft naar interdisciplinair onderwijs en onderzoek heeft een andersoortig onderwijsgebouw nodig: een modern gebouw dat meerwaarde biedt aan inspirerend onderwijs met open leerruimtes, projectruimtes en stilte ruimtes.
De locatie Boulevard Bankert 154 is een oud werkplaatsgebouw en voldoet niet aan bovenstaande wensen. Verbouw is kostbaar, logistiek niet gemakkelijk en de locatie is beperkt in ruimte. Bovendien betekent dit een extra campus van de HZ, terwijl de HZ haar activiteiten wil concentreren op maximaal twee campussen: Het Groene Woud in Middelburg en de Edisonweg in Vlissingen. Dit alles overwegende hebben we besloten om de Boulevard te verkopen.
De opleidingen Maritiem Officier en Logistics Engineering zijn inmiddels al bijna 10 jaar gehuisvest aan de Edisonweg. Op deze locatie hebben we ook geïnvesteerd in onder meer het vooruitstrevende maritieme simulatorencentrum”, vertelt John Dane.

Vervolg
De komende periode wordt het proces gestart voor de verkoop van de locatie. Het verkooptraject wordt begeleid door een externe partner om het proces met de juiste aandacht en zorgvuldigheid te doorlopen.