HZ studenten en Waterschap Scheldestromen onderzoeken werking vispassage Poppekinderen

Aanstaande donderdag 20 april onderzoeken internationale studenten van de opleiding Watermanagement (Aquatische Ecotechnologie) samen met waterschap Scheldestromen op welk tijdstip de vispassage bij gemaal Poppekinderen het meest effectief is, dit door het lichten van de fuik. Hierdoor kan worden gezien in welke lengteklasse de verschillende vissoorten vallen en hoe de intrek verandert gedurende dag en nacht.

De eerste fuik wordt aanstaande donderdag 20 april om 13.00 uur gelicht, daarna lichten de studenten elke 2-3 uur de fuik. De laatste fuik wordt vrijdagavond om 23.00 uur gelicht.