HZ partij in groot onderzoek naar hergebruik van water

De HZ is één van de partijen in AquaConnect. Het consortium onderzoekt hoe vier regio’s zelfvoorzienend kunnen worden in hun zoetwatervoorziening.

Met nieuwe filtertechnieken en elektrodialyse om brak en vuil water te zuiveren én digitale technieken, die aangeven welke waterkwaliteit nodig is, moet worden voorkomen dat er in de toekomst tekorten aan zoet water ontstaan tijdens droogte. “Je stopt ongeschikt water als het ware in een doos en het komt er kant en klaar voor een bepaalde toepassing uit”, legt lector Hans Cappon van het lectoraat Water Technology van de HZ uit. Het is dan geschikt voor de verschillende soorten gebruikers. Voor de landbouw heb je immers water van andere kwaliteit nodig dan voor drinkwater. “Nu gaat het meeste water in Nederland tijdens de herfst en winter de grote rivieren in, maar je wil het, zeker als het droog is, vasthouden in of boven de grond. Hoe, waar en wanneer onderzoeken we in dit project.”

Perspectief

AquaConnect is één van de zes onderzoeken in het NWO-programma Perspectief. De rijksoverheid heeft daarvoor 22 miljoen euro beschikbaar gesteld. De deelnemende bedrijven en instanties leggen zelf nog eens 10 miljoen euro in. Het zijn allemaal onderzoeken waarin onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken aan technologische innovaties.

Naast de HZ maken onder meer de provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, gemeente Terneuzen, waterbedrijf Evides, Dow en North Sea Port deel uit van het landelijke consortium van AquaConnect. Huub Rijnaarts van Wageningen University & Research is programmaleider. Cappon is trekker van het Zeeuwse deel en heeft meegeschreven aan het projectvoorstel.

Zeeuws-Vlaanderen

AquaConnect is onderdeel van ‘Robuust watersysteem Zeeuws-Vlaanderen’, een project dat al jaren loopt en bestaat uit verschillende onderdelen. “Zeeuws-Vlaanderen heeft zelf een beperkte hoeveelheid zoet water. Veel water halen ze uit België, maar onze zuiderburen hebben dat zelf ook hard nodig, omdat Vlaanderen ook vaak wordt getroffen door droogte.”

Flavia Coseveanu van het HZ-lectoraat Resilient Deltas gaat in het kader van AquaConnect onderzoeken hoe je het zoet water in een gebied als Zeeuws-Vlaanderen kunt beheersen en beheren. Het is een complex vraagstuk, omdat er veel belanghebbenden zijn.

Zoetwatervraag

DOW is een belangrijke speler in Zeeuws-Vlaanderen. Het chemiebedrijf heeft een enorme zoetwatervraag en is dan ook al jaren partij in en aanjager van ‘Robuust watersysteem Zeeuws-Vlaanderen’. De chemiereus maakt ook deel uit van het consortium. DOW wil zoveel mogelijk water hergebruiken, omdat het volgens de zogenaamde verdringingsreeks bij zoetwatertekorten, net als de landbouw, achteraan staat in de rij. Waterveiligheid en drinkwater staan veel hoger in de pikorde. Zonder water is er echter geen productie bij DOW en het kost bakken met geld als de fabriek ook maar één dag stil ligt. “Een goede en zekere watervoorziening is cruciaal voor een bedrijf als DOW, maar ook voor de landbouw en de regio in het algemeen natuurlijk”, zegt Cappon. Momenteel ligt het hergebruik van water bij DOW op zo’n 75 procent. Met de nieuwe technieken en het systeem van AquaConnect moet dat percentage verder stijgen richting de 100 procent in 2024.

Andere regio’s

Naast het onderzoek naar de nieuwe zuiveringstechnieken in Zeeuws-Vlaanderen kijkt het consortium naar de watersystemen in drie andere regio’s in Nederland: Zuid-Holland, de hoge zandgronden in Noord-Brabant en de stad Amsterdam. Uiteindelijk wil het consortium met de technieken ook naar andere regio’s en zelfs naar het buitenland, naar probleemgebieden waar ook waterschaarste is. ‘AquaConnect - Key technologies for safeguarding regional water provision in fresh water stressed deltas’, zoals de volledige naam luidt, begint in september en heeft een looptijd van 4,5 jaar.

20200920 133308