HZ ontwikkelt een masteropleiding Vitality

De HZ University of Applied Sciences is in september begonnen met het ontwikkelen van een masteropleiding Vitality. Het is onderdeel van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen: ‘Zeeuwen zelf aan zet’. Deze overeenkomst tussen het Rijk en de regio moet bijdragen aan een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen.

Het doel van de masteropleiding is om de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in Zeeuws-Vlaanderen te versterken. Bovendien moet de master nieuwe en bestaande studenten en arbeidskrachten aantrekken, zowel van binnen als buiten Zeeland. ‘Developing Vital Regions in Rural Coastal Areas’, de werknaam van de master, richt zich op de academische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor innovaties op het gebied van vitaliteit van doelgroepen en regio’s.

Er komen twee Living labs in Zeeuws-Vlaanderen. Daar werken studenten, onderzoekers en betrokken partijen in de praktijk samen aan innovatieve oplossingen voor de structuurversterking van Zeeuws-Vlaanderen. Hoe blijven de regio en provincie vitaal, is een voorbeeld van een vraagstuk dat zal worden onderzocht.

ARC Vitality

De initiatiefnemers van de master bouwen voort op de kennisontwikkeling ín het Applied Research Centre (ARC) Vitality van de HZ. Het ARC is een bundeling van lectoraten en kenniscentra die met innovatieve oplossingen komen voor actuele, economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken over vitaal leven, leren, ondernemen en recreëren in de Zeeuwse Delta. Vitaliteit gaat over inwoners en gasten in de regio, maar ook over vitale wijken, dorpen en steden en economische entiteiten, zoals bedrijven. In het ARC maken de onderzoekers cross-overs tussen deze tot nu toe veelal gescheiden sectoren.

De (onderzoeks)projecten binnen de master zullen zich vooral richten op sociale innovatie voor het versterken van vitaliteit. Voor de ontwikkeling en uitvoering werkt de HZ samen met Centres of Expertise in het land, de Universiteit Antwerpen en andere organisaties. Het streven is dat de eerste masterstudenten in september 2023 van start gaan.