HZ Masterclass | Onderzoekend vermogen in het hoger beroepsonderwijs

Het hoger onderwijs spreekt vaak over onderzoek doen en onderzoekende houding van hun studenten. Maar hoe worden die termen dan vorm gegeven? Wat doet een hogeschool dan precies en wat verwachten zij van leerlingen die instromen in de opleidingen? Dit soort vragen leidt ongetwijfeld ook tot vragen bij docenten in het voortgezet onderwijs. Hoe leveren wij onze leerlingen goed voorbereid af? Hoe stemmen we dat af met het vervolgonderwijs? Hoe kunnen we het doen van onderzoek passend en relevant vormgeven? Wat betekent dat voor de dagelijkse leeractiviteiten van bijvoorbeeld een havo-4 leerling?

In het kader van de leerwerkgroep havo-p bieden we graag een masterclass aan, met een programma in 2 delen. In het eerste deel schetst de HZ haar uitgangspunten voor het doen van onderzoek en het onderzoekend vermogen in het onderwijs van de opleidingen en geeft aan wat de vereisten zijn. We tonen aan de hand van concrete voorbeelden hoe dat vorm krijgt in de leeractiviteiten van studenten.

In het tweede deel verleggen de focus naar het toeleverend onderwijs en gaan in gesprek: Welke vragen heb je specifiek om hiermee in jouw dagelijkse praktijk aan de slag te gaan?

Op donderdag 2 februari van 15.00 - 16.30 uur in het auditorium op de HZ in Middelburg (locatie Groene Woud 1) organiseren we deze masterclass voor collega's uit het voortgezet onderwijs. Nodig vooral enkele relevante collega’s uit en meld jezelf eenvoudig aan via onderstaande aanmeldmodule per uiterlijk 26 januari a.s.

Vooraf aanmelden
Een mooie kans om aan te haken bij deze masterclass die door een gedeelte van de leerwerkgroep is voorbereid. Deelname aan deze materclass is gratis! Meld je wel tijdig aan want in het Auditorium is een beperkt aantal zitplaatsen.

Meld je hier aan.

Vragen over deze masterclass?
Neem contact op met HZ collega Bert Schollema, e.schollema@hz.nl