HZ maakt deel uit van platform maritiem praktijkgericht onderzoek

De HZ heeft samen met de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en NHL Stenden een platform maritiem praktijkgericht onderzoek opgezet.

Ze zien het als een belangrijke stap voor het praktijkgericht onderzoek op maritiem gebied. De vier hogescholen willen elkaars kennis beter benutten en samen komen tot gezamenlijke onderzoeksvoorstellen. De samenwerking zorgt voor massa en synergie. Het geeft de onderzoeksgroepen bovendien de kans om zich te specialiseren in bepaalde domeinen van het maritiem onderzoek.

Innovaties

Dit onderzoek gaat niet alleen over innovaties voor en op schepen, maar ook over zaken als de energietransitie, veiligheid, en autonoom varen. “Ook in het voor Nederland zo belangrijke maritieme domein zijn er grote maatschappelijke opgaven. Daarom is het goed om als hogescholen samen te werken, zodat we een relevante bijdrage kunnen leveren”, zegt leading lector Robert Trouwborst van de HZ.

Binnen het lectorenplatform Maritiem informeren de lectoren elkaar over lopende en toekomstige onderzoeken, projecten en programma’s.