HZ-locatie Het Groene Woud krijgt steeds verder vorm

Zowel de binnen- als buitenkant van het nieuwe HZ-gebouw aan Het Groene Woud in Middelburg krijgen steeds meer vorm. In de loop van 2018 zullen de technische HZ-opleidingen hun intrek nemen in het pand dat al enige tijd verbouwd wordt. Het pand wordt zodanig ingericht dat het onderwijsproces van de HZ er maximaal tot zijn recht komt. Er worden onder meer leeromgevingen gecreëerd die passen bij wat nodig is om modern technisch onderwijs te verzorgen, zoals ontwerpruimtes en innovatiestudio’s.

Gezamenlijk onderkomen
De vraagstukken in de beroepspraktijk zijn vakoverstijgend, hierop dienen we onze studenten voor te bereiden. Door de technische opleidingen bij elkaar te huisvesten kunnen studenten van verschillende opleidingen samenwerken aan multidisciplinaire projecten, afkomstig van partners uit de omgeving. Zodoende worden ze optimaal voorbereid op hun carrière.

Locatie Middelburg
Het gebouw aan Het Groene Woud staat op een A-locatie in het centrum van Middelburg. In het verleden stond het gebouw met de rug naar de stad, maar door aanpassingen aan de gevel staat het gebouw weer naar de stad toe en vormt het een aanwinst voor Middelburg en haar inwoners. De technische opleidingen verhuizen zodra het pand een passend onderkomen vormt. Dit betekent dat een opleiding haar intrek neemt zodra de benodigde voorzieningen op orde zijn.

Locatie Vlissingen
Studenten krijgen straks les in het stadsgewest Vlissingen-Middelburg. Ze zullen op verschillende plekken actief zijn, juist daar waar de thematiek uit de lesstof tot uiting komt in de praktijk. Denk aan de combinatie tussen de Kenniswerf en ondernemerschap en de diverse living labs die we in het deltagebied om ons heen vinden. Als de technische opleidingen verhuisd zijn ontstaat er meer ruimte in het pand aan de Edisonweg in Vlissingen, waardoor het mogelijk wordt om ook daar het HZ-onderwijsconcept verder tot zijn recht te laten komen. De eerste verbouwingen zijn reeds voltooid. Zo is er een nieuw simulatorencentrum voor de opleiding Maritiem Officier gerealiseerd en zijn er op verschillende plekken nieuwe werkruimtes gecreëerd. De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in de locatie aan de Edisonweg om ook deze onderwijsleeromgeving aan te laten blijven sluiten bij de eisen van de tijd.