HZ kritisch op oproep Tweede Kamer om stop werving internationale studenten

De HZ mist de nuance in het voornemen van de Tweede Kamer om het actief werven van internationale studenten stop te zetten. De motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen sluit niet aan bij de regio Zeeland. Internationalisering in het hoger onderwijs is hier juist van essentieel belang.

Cruciaal voor Zeeland
Aan de HZ studeren zo’n 700 internationale studenten uit ruim 60 landen. Door deelname van deze studenten aan onderwijs en onderzoek van de hogeschool, worden zowel nationale als internationale studenten voorbereid op een internationale en interculturele samenleving en werkomgeving.

De positieve impact van de internationale studenten in de regio is groot. Zo zijn de studenten van grote waarde voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Een steeds groter deel kiest ervoor om bij een van de vele internationaal georiënteerde bedrijven in Zeeland te gaan werken. “Als regionale hogeschool hebben we een cruciale functie in het bedienen van de Zeeuwse arbeidsmarkt – een van de krapste van het land. Door ook internationale studenten te trekken, ze kennis te laten maken met de praktijk en met de prachtige provincie, zorgen wij ervoor dat een deel kiest voor een baan in het Zeeuwse”, vertelt Barbara Oomen, voorzitter van het College van Bestuur.

De HZ onderstreept bovendien het belang van de studenten voor de leefbaarheid in de regio. Ze wonen op kamers in Vlissingen en Middelburg, doen daar hun boodschappen en werken als bijbaan in winkels of de horeca. De landelijke problemen die er zijn op het gebied van huisvesting, ervaart de HZ niet.

Reactie Vereniging Hogescholen
De Vereniging Hogescholen heeft ook gereageerd op de plannen: “Er zijn grote regionale verschillen, met name in de krimpregio’s is het voor de economie van levensbelang dat de instroom van buitenlandse studenten in het hoger beroepsonderwijs, en daarmee arbeidskrachten, op peil blijft en zo mogelijk zelfs toeneemt.” De Vereniging wil met minister Dijkgraaf in gesprek over de uitvoering van de motie.