HZ KCZS maakt deel uit van landelijk netwerk brede welvaart

Brede welvaart is een belangrijk begrip in het onlangs gepubliceerde onderzoek ‘Leven in Zeeland’ van HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving.

Het Zeeuwse kenniscentrum heeft samen met het Fries Sociaal Planbureau (FSP), Trendbureau Drenthe, Het Brabantse PON en Telos en het Sociaal Planbureau Groningen een nationaal netwerk brede welvaart opgericht.

Vorige week kwamen onderzoekers en beleidsmakers uit vrijwel alle provincies en betrokken vertegenwoordigers van CBS, Planbureau voor de Leefomgeving, Universiteit van Utrecht en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken samen in strandpaviljoen Panta Rhei in Vlissingen.

Door onverwachte, winterse buien was er sprake van een ander decor dan verwacht, maar dat drukte de stemming niet. De ruim dertig deelnemers spraken over het monitoren van brede welvaart. “We hebben onder meer gekeken hoe we brede welvaart monitoren, welke methoden en technieken we gebruiken en of en hoe we elkaar kunnen aanvullen”, zegt KCZS-onderzoeker Luc Verschuren.

Kennismaking

Er waren presentaties van de regionale planbureaus en ook CBS en Planbureau voor de Leefomgeving deelden hun ervaringen. Er was veel ruimte voor kennismaking en kennisuitwisseling. “Het is goed als er verbinding komt tussen landelijke en regionale initiatieven, zodat niet iedereen op zijn eigen manier meet. Dan kun je de regio’s bijvoorbeeld ook beter met elkaar vergelijken.”

Brede welvaart gaat over het welzijn van mensen. Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en veiligheid. Tot nu zijn er verschillende ideeën over hoe je brede welvaart meet en hoe je dit in de praktijk toepast. Doel van het nationaal netwerk is om meer eenheid over het begrip te krijgen.

In juni volgt er een tweede regionale conferentie in Groningen. Die preconferentie staat in het teken van toepassing van cijfers rond brede welvaart voor de beleidspraktijk. In het najaar van 2022 volgt er een landelijke conferentie.

Bijeenkomst brede welvaart Panta Rhei