HZ is een nieuw kenniscentrum rijker!

Op 28 september vond de jaarlijkse HZ Onderzoeksdag plaats, waar medewerkers elkaar ontmoeten en inspireren over praktijkgericht onderzoek. Het thema was "de HZ buitenstebinnen" en samenwerken stond centraal. Tijdens deze editie is tevens het nieuwe kenniscentrum Expertise & Valorisation Management gelanceerd.

Dit nieuwe kenniscentrum, onder leiding van lector ICT Hans de Bruin, faciliteert opleidingen en onderzoeksgroepen van de HZ om samen met het werkveld living labs op te zetten en om opgedane kennis te borgen in een Body of Knowledge and Skills. Het kenniscentrum faciliteert deze ontwikkelingen door middel van coaching in een systematische insteek voor praktijkonderzoek.

Leading lector Delta Areas and Resources Toine Smits van Van Hall Larenstein vertelde over zijn ervaringen om samen met publieke en private partijen in living labs tot creatieve oplossingen te komen, waarbij het evenwicht tussen deze verschillende belanghebbenden zo goed mogelijk gehandhaafd blijft. Hij deed een vlammende oproep om als hbo, samen met andere organisaties, een versnellingsruimte voor maatschappelijke vraagstukken te creëren.

Er werd niet alleen geluisterd, er werd ook actief kennisgemaakt, gediscussieerd én met ballen gegooid. De middag werd namelijk onderbroken door More Balls Then Most: een les over jongleren en gezamenlijk de ballen in de lucht houden.