HZ helpt bij totstandkoming nieuw Zeeuws arbeidsmarktplatform

Zeeland heeft een nieuw arbeidsmarktplatform: ArbeidsmarktInzicht. Het is donderdag gelanceerd door gedeputeerde Jo-Annes de Bat en wethouder André van der Reest namens de Arbeidsmarktregio Zeeland. Het platform geeft een compleet overzicht van de Zeeuwse arbeidsmarkt en ontwikkelingen binnen de thema’s arbeidsmarkt, onderwijs, economie en skills.

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving heeft samen met Etil, een onderzoeksbureau dat ArbeidsmarktInZicht al in meerdere regio’s heeft uitgerold, een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het Zeeuwse platform.

Met de realisatie zet Zeeland een belangrijke stap naar optimaal cijfermatig inzicht in de Zeeuwse arbeidsmarkt op één centrale plek. Het platform ontsluit data uit dertien bronnen zoals CBS, UWV, de Zeeuwse gemeenten en Jobfeed en levert artikelen en visualisaties over thema’s uit de Zeeuwse arbeidsmarkt.

Inzicht

Hierdoor krijgen beleidsmakers en onderzoekers inzicht in de regionale en lokale arbeidsmarkt. Zij kunnen inzoomen op knelpunten binnen specifieke Zeeuwse sectoren en tot op gemeentelijk niveau inzicht krijgen in het aantal vacatures, aantal werkenden en werkloosheidspercentages. De gegevens helpen bij het analyseren en succesvol aanpakken van vraagstukken op de Zeeuwse arbeidsmarkt, die een aantal uitdagingen kent. “De markt is al jaren krap, de personeelstekorten in sommige sectoren zijn zorgelijk en aan de andere kant komen bepaalde groepen moeilijk aan het werk”, zei wethouder Van der Reest. Het platform kan een oplossing bieden, voegde gedeputeerde Jo-Annes de Bat toe. “Hoe meer grip en inzicht we hebben op de knelpunten in de Zeeuwse arbeidsmarkt, hoe gerichter we acties kunnen inzetten om bedrijven te helpen in hun zoektocht naar personeel.”