HZ heeft een nieuw Instellingsplan: ' Bijdragen aan een betere wereld'

HZ University of Applied Sciences heeft een nieuw Instellingsplan 2022-2027: ‘Bijdragen aan een beter wereld’. “Op welke wijze kunnen onze studerenden en professionals in relatie met bedrijven, instellingen, overheden en burgers bijdragen aan een betere samenleving? Met die vraag willen we aan de slag”, zegt voorzitter van het College van Bestuur John Dane in het voorwoord.

Het Instellingsplan is tot stand gekomen aan de hand van gesprekken met onder anderen studerenden, medewerkers, bestuurders en ondernemers. “Ik ben buitengewoon trots op dit IP. Op de inhoud, maar ook op het feit dat het tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met onze interne en externe stakeholders. Daarom vertrouw ik erop dat we ook gezamenlijk kunnen werken aan de realisatie van dit plan.”

Hier kun je het volledige Instellingsplan lezen.

IP 2022 2027