Onderwijsinstellingen HZ University of Applied Sciences en Scalda doen onderzoek naar beweegredenen die studenten hebben om zich in Zeeland te vestigen. De provincie Zeeland ondersteunt het onderzoek. Gedeputeerden Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas hebben dinsdag symbolisch een cheque van 25.000 euro uitgereikt aan projectleider dr. Ingrid Snijders van het HZ-lectoraat Healthy Region en Marc Cardon namens Scalda.

Onderzoekers Harm IJben van Kenniscentrum Kusttoerisme en Kalina Mikolajczak van Healthy Region en oud-studenten van de HZ Hugo Massar en Marije Noordhoek waren ook aanwezig.

Aanleiding voor het onderzoek Zis_Leefbaarheid/Studentenbinding is dat veel studenten na hun diploma vertrekken uit Zeeland, terwijl er voldoende kansen zijn om hier een carrière op te bouwen. Het vertrek zorgt voor een verlies aan kennis en expertise bij het bedrijfsleven en overheid.

Discussies en vragenlijsten

De onderzoekers willen door discussies met (groepjes) studenten én via vragenlijsten erachter komen waarom jongeren zich vestigen in Zeeland dan wel de regio verlaten. De uitkomsten van het onderzoek geven inzicht in hun keuzes en daarmee in de leefbaarheid van Zeeland. Inmiddels hebben de eerste gesprekrondes met laatstejaarsstudenten van de HZ plaatsgevonden. Hierin werd onder meer aan (pas afgestudeerde) studenten gevraagd welke voorzieningen voor hun belangrijk zijn om hun vrije tijd mee in te vullen. Vrienden die in de buurt wonen, de mogelijkheid om te sporten in de omgeving en de aanwezigheid van horeca en winkels en het strand werden onder meer aangemerkt als belangrijke factoren. Ook is iets praktisch als een parkeerplaats aan huis belangrijk.

Nader onderzoek moet uitwijzen in hoeverre Zeeland aan deze wensen voor leefbaarheid voldoet. Het project loopt tot april volgend jaar. Tussentijds worden de resultaten van het onderzoek in een themasessie gedeeld met geïnteresseerden en de provincie Zeeland.

Uitreiking cheque Studentenbinding
Foto: Provincie Zeeland