HZ en Dow werken tot volle tevredenheid samen

HZ University of Applied Sciences en Dow Benelux hebben twee jaar geleden een Memorandum of Understanding ondertekend om hun toch al goede samenwerking te onderstrepen. Sindsdien hebben de partijen veel mooie projecten opgezet en op tal van vlakken samengewerkt.

Zo deed Dow in het voorjaar mee aan de Sustainable Development Goals Hackathon voor studenten en was het bedrijf betrokken bij de projectweek ICT. Bert ter Steege van Dow vroeg in deze week aan een groep studenten hoe je eenvoudig de chemische inhoud van een fles kunt bepalen. Het team ontwikkelde naast een werkend weegsysteem een methode die een melding stuurt als de inhoud van de fles onder een bepaald niveau komt.

Gastlessen

Verder geeft personeel van Dow regelmatig gastlessen op de HZ en kunnen studenten stage lopen en afstuderen bij het bedrijf in Terneuzen.

Een volledig overzicht van de projecten en samenwerkingen staat in een nieuwsbrief die onlangs is verspreid onder personeel van de HZ en Dow. Zie https://edu.nl/pwbje.