HRM studenten in actie

HZ University of Applied Sciences 

Geschreven door: Willemijn van Beers en Romy Contant     4-12-18  

         
Op dinsdag 4 december organiseerden vierdejaarsstudenten van de opleiding Human Resource Management op de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen een matchingsmarkt voor de klanten van Orionis Walcheren. Dit in het kader van het door de HZ University of Applied Sciences in samenwerking met Orionis Walcheren ontwikkelde lesprogramma waarbij studenten in de praktijk kunnen leren hoe om te gaan met mensen die een uitkering vanuit de participatiewet hebben. Tijdens deze matchingsmarkt kwamen werkgevers uit het eigen netwerk van de studenten, in contact met potentiële werknemers. Studenten van de opleiding Human Resource Management hebben afgelopen drie maanden ieder een klant van Orionis Walcheren met een uitkering vanuit de participatiewet begeleid naar het vinden van werk. Studenten zijn erg enthousiast over dit project, zo zegt één van de studenten: “Je leert veel van de praktijk en ziet dat het een uitdaging kan zijn om iemand met een uitkering vanuit de participatiewet aan het werk te krijgen”.  

De matchingsmarkt was voor veel klanten van Orionis Walcheren een goede mogelijkheid om in gesprek te gaan met potentiële werkgevers. Er waren dertien enthousiaste werkgevers aanwezig die graag een vervolg op deze matchingsmarkt zouden zien. De klanten van Orionis Walcheren waardeerden het persoonlijke contact met de studenten over het gehele traject met een gemiddeld cijfer van 9,5. In de periode van begin september tot begin december zijn er in totaal negen matches ontstaan, dit is een potentieel slagingspercentage van 45%. Met recht kan de onderwijsmodule Kwaliteit van Arbeid: De inclusieve arbeidsmarkt, waar de matchingsmarkt deel van uitmaakte, een succes genoemd worden. Heeft u vragen over deze lesmodule of de matchingsmarkt? Dan kunt u contact opnemen met Aukje Hettinga docent HRM via: a.hettinga@hz.nl.