Honours Documentaire Event: The Future of Energy op 19 januari

Twee projectgroepen uit het HZ Honours Programma deden onderzoek naar oplossingen die bijdragen aan de energietransitie en hoe deze transities de gemeenschap beïnvloeden. Tijdens dit korte evenement tonen zij twee korte documentaires met hun bevindingen. Het evenement is toegankelijk voor iedereen die nieuwsgierig is naar interessante oplossingen voor de energietransitie. De voertaal is Engels.

Documentaire 1: Community Owned Energy Grids
Door: Mendel Franken, Tim Hoogkamp en Chris van Boven

Stijgende energieprijzen tonen de urgentie van duurzaamheid. In plaats van te wachten tot de overheid actie onderneemt, kunnen gemeenschappen zelf stappen zetten om dit doel te bereiken. In deze documentaire laten Mendel, Tim en Chris aan de hand van twee voorbeelden uit Schotland zien hoe gemeenschappen zelfstandig community owned energiesystemen kunnen realiseren.

Documentaire 2: NOOR, The World Biggest Concentrated Solar Power Plant
Door: Dounia Hassouni en Janik Brandt

Het streven naar hernieuwbare energiebronnen doet de vraag rijzen waarom landen met ideale natuurlijke omstandigheden niet meer hernieuwbare energiecentrales bouwen en ontwikkelen. Om antwoorden te vinden en om meer te weten te komen over de impact van nieuw geïnstalleerde zonne-energiecentrales op de lokale gemeenschappen, bezochten Dounia en Janik de Noor-centrale in Marokko. Het Noor Solar complex is niet alleen het eerste zonneproject dat in het kader van Marokko's nieuwe energiestrategie is ontwikkeld, maar ook de grootste geconcentreerde zonne-energiecentrale ter wereld.

Meld je aan