Het Living Lab Hedwige-Prosperpolder biedt studenten en onderzoekers een unieke kans

Levend laboratorium in Zeeuws-Vlaanderen is een unieke kans voor studenten en onderzoekers
Eind januari is er een nieuw project gestart rondom de Hedwige- en Prosperpolder: Polder2Cs project. De komende jaren zal de Hedwige-Prosper polder gebruikt worden voor dijkproeven en crisisoefeningen. Het project heeft hiervoor een financiering van 6.5 miljoen euro gekregen van de Europese Unie. Aan het project werken partners uit Nederland, Vlaanderen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk mee. Het doel van het project is om de veiligheid van het huidige waterbeheer te testen en te leren van inzichten over het klimaat en de aanpassingen die hiermee gepaard gaan.

Een ware speeltuin voor onderzoekers, professionals en studenten
‘Het Hedwige-Prosper gebied wordt een levend laboratorium waar huidige en toekomstige waterbeheerders zich kunnen gaan voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. Het Living Lab Hedwige-Prosperpolder is de droom van iedere onderzoeker en een unieke kans voor onze studenten. Normaal gesproken zit je achter je bureau alles te berekenen, maar nu kan je theorie in de praktijk toetsen. Een ware speeltuin voor onderzoekers, professionals en studenten’ zegt Wietse van de Lageweg, onderzoeker van de HZ Building with Nature groep en mede-auteur van het Polder2Cs voorstel.

Verbeteren van de waterveiligheid
Polder2Cs is gericht op het voorbereiden van de laaggelegen gebieden rond de Schelde op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Polder2Cs ontwikkelt daarvoor kennis en toepassingen die de waterveiligheid en de veerkracht van het gebied en de betrokken watersystemen zal verbeteren.

Symbolische start
Alle dertien betrokken organisaties zijn een aantal weken geleden samen gekomen voor de symbolische start van het project. Ze hebben allemaal een stukje van puzzel die gezamenlijk zal leiden tot een succesvolle uitvoering van het Polder2Cs project. Er is een visuele samenvatting van het Polder2Cs project beschikbaar via: Polder2Cs

Voor meer informatie en vragen kan er contact opgenomen worden met Wietse van de Lageweg: wietse.van.de.lageweg@hz.nl