HBO-ICT tijdelijk een andere leslocatie

De opleiding HBO-ICT verhuist komend studiejaar tijdelijk naar een nieuwe leslocatie. Recent is besloten dat de opleiding vanaf 21 augustus aanstaande intrekt in het pand aan Boulevard Bankert 154 in Vlissingen, alwaar vanaf 28 augustus de lessen voor studenten HBO-ICT verzorgd worden. Het pand betreft de voormalige standplek van de opleiding Maritiem Officier wat vanaf het komende schooljaar leegstaat. 

Een nieuwe omgeving
Binnen de opleiding HBO-ICT wordt volop projectmatig gewerkt aan real-life casussen. Studenten uit de verschillende jaargangen trekken hierin samen op. Door ruimtegebrek aan de Edisonweg gebeurt dit nu op meerdere locaties. Het pand aan Boulevard Bankert 154 biedt een plek waar studenten en docenten HBO-ICT elkaar op één plek kunnen ontmoeten. Zodoende kan er intensiever samengewerkt worden. Naast groepsruimten zijn er ook meer mogelijkheden voor stiltewerkplekken.

Ruimte Edisonweg
Dankzij de verhuizing van HBO-ICT ontstaat er aan de Edisonweg ruimte voor de vergrote toestroom van nieuwe studenten.

Heb je vragen?
Dan kun je terecht bij Jorick Vos, opleidingscoördinator HBO-ICT via jorick.vos@hz.nl.