Forse investering in kennisontwikkeling binnen gastvrijheidsdomein

Het Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH) heeft een kennisagenda ‘Bewuste Bestemmingen’ uitgebracht. De komende drie jaar investeert ze anderhalf miljoen euro in deze agenda voor het gastvrijheidsdomein. Rond het thema bewuste bestemming wordt kennis op vijf urgente thema’s ontwikkeld. (Kennis)partners worden uitgedaagd mee te investeren. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is partner van CELTH.

Met de Agenda Bewuste Bestemmingen (ABB) geeft CELTH gevolg aan de oproep van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Dit adviesorgaan stelde in 2019 idat de huidige kennisbasis voor het gastvrijheidsdomein dun is en vroeg om een meerjarige kennisagenda.

Investeren

CELTH heeft deze nu gemaakt. De hogescholen in CELTH (naast HZ Breda University of Applied Sciences en NHL Stenden University) investeren anderhalf miljoen euro in deze kennisagenda. Ze roepen onderzoek- en kennisinstellingen op mee te investeren. De hoop is hierdoor en via fondsen de investering minimaal te verdrievoudigen. “De agenda levert een belangrijke bijdrage om het kennisfundament voor beleidsvorming in het gastvrijheidsdomein te verstevigen”, stelt Jorrit Snijder, bestuursvoorzitter van de Bredase hogeschool. “De agenda is ambitieus, proactief en adaptief en zal een wegwijzer zijn om partners van CELTH te inspireren om skills en kennis te ontwikkelen die kunnen worden benut voor bestemmingen binnen en buiten Nederland.”

Maatschappelijke waarde

Diana Korteweg Maris van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme ziet overal dezelfde vraagstukken terugkomen. “In gemeenten, op regionaal niveau, bij provincies. Veel van die vragen zijn nu opgenomen in de Agenda Bewuste Bestemmingen. Door vanuit CELTH kennis te ontwikkelen en deze te koppelen aan de kennis en ervaring vanuit al die gebieden hopen we iedereen verder te helpen.”

In een Bewuste Bestemming wordt de maatschappelijke waarde van het gastvrijheidsdomein vooropgesteld. Alle actoren werken aan zo positief mogelijke economische, sociale en ecologische impacts voor bewoners (kwaliteit van leven), bezoekers (kwaliteit van ervaringen) en professionals binnen het domein (kwaliteit van werk).

Kwaliteit

Stefan Hartman van NHL Stenden ziet de bestemming als een plek of gebied waar een toerist, bezoeker of recreant bereid is om naar toe te gaan. “Soms voor een kort (dag) bezoek, soms voor een langer verblijf. Het gaat vaak om een samengesteld toeristisch-recreatief product, een complex geheel van bijvoorbeeld horeca, voorzieningen, infrastructuur, cultuurhistorisch erfgoed tot de natuurlijke omgeving. Het is het schaalniveau waarop vele partijen actief zijn, samenwerken, afstemming zoeken en ook tegengestelde belangen kunnen hebben.”

Dit moet in de optiek van CELTH in goede banen worden geleid zodat de kwaliteit van werken, kwaliteit van leven en kwaliteit van de beleving optimaal zijn.

De kernthema’s in de kennisagenda zijn: leefomgeving, human capital, organiserend vermogen, smartness en vrijetijdsaanbod. Het document is hier te lezen.