Evides plaatst waterzuiveringsinstallatie in HZ Lab

Procestechnoloog Peter van Hartingsveldt van Evides Industriewater (EIW) heeft samen met docent-onderzoeker Hans Cappon een kleine waterzuiveringsinstallatie een laboratorium van HZ geplaatst. Hans Cappon van de onderzoeksgroep Water Technology vertelt wat dit is en wat het voor mogelijkheden biedt.

Wat voor installatie heeft EIW neergezet in de labs van HZ?
Hans: “Een labopstelling van een ionenwisselaarinstallatie. Deze is in staat om zeer zuiver water te maken, door alle mineralen, zouten en vrijwel alle organische resten te verwijderen. In feite kan je met deze opstelling ervoor zorgen dat water uit onder andere stoomturbines voor energiecentrales en de chemische industrie weer opnieuw gebruikt kan worden. Het onderzoek aan de opstelling loopt minstens twee jaar, waarbij er vier tot acht studenten ieder een half jaar aan werken.”

Waarom plaatst Evides de installatie op HZ en niet bij Evides zelf? 
“Evides doet hiermee onderzoek naar maximale terugwinning van water uit industriële processen. Je moet je voorstellen dat een installatie op grote schaal zo'n 500 kuub per uur water behandelt en dit terug levert aan de industrie. Evides heeft wel de faciliteiten voor onderzoek, maar heeft zelf geen laboratorium en de HZ wel; een soortgelijke installatie staat bij Universiteit Gent voor een promotieonderzoek.”

Wat hebben de onderzoeksgroep Water Technology en studenten hieraan?
“Het is een nieuwe fase in het gezamenlijk onderzoek dat de onderzoeksgroep en Evides Industriewater inmiddels alweer negen jaar samen doen. Veelal werken wij vanuit HZ met onze studenten op pilotlocaties van Evides, zoals Terneuzen, Sluiskil en Rotterdam, meestal binnen projecten met meerdere partners. Daarnaast voeren we ook deskstudies uit. Nu halen we het onderzoek ook binnen de HZ in ons lab; de ontziltingsproeven van een Canadese studente van University of Waterloo zijn hier ook een voorbeeld van, dat doen we samen met LambWeston/Meijer en Evides.

“Door het bedrijven van deze installatie leren wij inhoudelijk heel veel. Evides zet stagiairs en afstudeerders van HZ in, die we gezamenlijk begeleiden. Ik wil het liefst minstens vijf van dergelijke kleinschalige opstellingen binnen de HZ hebben om gezamenlijk met bedrijven meerdere jaren onderzoek te doen. Vooral internationale studenten moeten we mogelijkheden bieden tot stage en afstuderen, omdat het voor hen lastig is om buiten HZ een plaats te vinden door een taalbarrière en doordat zij geen OV-kaart hebben. Op deze manier haal je het onderzoek van buiten HZ naar binnen voor meerdere jaren. Dat maakt de HZ ook veel aantrekkelijker als opleidings- en kennisinstituut voor internationale studenten op het gebied van watertechnologie.”