Na vijf weken met veel colleges over waterveiligheid, crisisoefeningen en klimaatadaptatie in kustgebieden en wat minder veldwerk in de Hedwige Prosperpolder dan gehoopt, is de Winter School bijna ten einde.

Donderdag 1 april presenteren vijftien studenten uit binnen- en buitenland de resultaten van hun onderzoeken en worden diploma’s uitgereikt. Het slotevenement vindt net als alle colleges online plaats.

De Winter School is een onderdeel van het grote onderzoeksproject Polder2C’s. Daarin werken wetenschappers en deskundigen op het gebied van overstromingsbescherming uit Nederland, België, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk samen. Ze doen onderzoek naar de kwaliteit van de kustbescherming met het oog op klimaatverandering en de noodhulp als er onverhoopt een ramp plaatsvindt.

Getijdengebied

De veelbesproken Hedwige-Prosperpolder, die momenteel wordt omgetoverd tot een groot getijdengebied, wordt voor het onderzoek gebruikt als een living lab. In het kader van Polder 2C’s hebben de dertien partners buitenom het broedseizoen min of meer vrij spel in de polder op grens van Zeeuws-Vlaanderen en België.

Als er een nieuwe dijk is aangelegd, mag de oude worden gebruikt voor allerlei proeven en experimenten, “Het is een unieke kans om experimenten uit te voeren in een echte omgeving.” Het coronavirus treft echter ook dit project. De deelnemers kunnen minder veldonderzoek doen dan ze aanvankelijk dachten.

Kennis

De Winter School is bedoeld om kennis te delen en over te dragen. “Aan de professionals van de toekomst”, zegt HZ-onderzoeker Vana Tsimopoulou van het lectoraat Building with Nature. “Het is jammer dat we vanwege het coronavirus minder veldonderzoek met studenten hebben kunnen doen dan de bedoeling was. Twee groepjes van vier studenten zijn alsnog één dag op pad geweest, maar andere deelnemers hebben vanuit huis onderzoek gedaan.” De studenten voerden in het veld onder meer noodreparaties aan dijken uit en hebben aan de hand daarvan een raamwerk gemaakt voor waterschappen. Een ander groepje heeft in de uiterwaarden data verzameld en geanalyseerd.

Colleges

Naast het praktijkwerk bestond de Winter School uit workshops en colleges, die via Zoom plaatsvonden. Deze werden gegeven door onderzoekers, docenten en werknemers van betrokken organisaties en bedrijven uit binnen- en buitenland. Tsimopoulou zocht ze bij elkaar en zorgde dat alles goed verliep.

Twee HZ-onderzoekers gaven een lezing. Wietse van de Lageweg vertelde over nieuwe vormen van kustbeheer en lector Teun Terpstra van onderzoeksgroep Resilient Deltas ging in op het verband tussen hoe mensen over natuurrampen denken, de communicatie daarover en de reacties van zowel inwoners als overheden op een ramp. Lang niet alle Zeeuwen kunnen in het geval van een ramp worden geëvacueerd. Zogenaamde verticale evacuatie, in een huis of ander gebouw, is voor velen een veel veiligere oplossing. Die boodschap valt echter niet bij iedereen goed. “Wat veilig is en wat niet en wat mensen het beste zouden kunnen doen om veilig te zijn, is niet altijd duidelijk, terwijl het allemaal goed op papier staat. We zouden hierover meer open moeten zijn”, hield Terpstra zijn studenten voor.

Feedback

Volgens Tsimipoulou werden alle colleges goed bezocht en gewaardeerd. “We hebben veel positieve feedback gekregen. Het is jammer dat vrijwel alles online moest. Daardoor mis je soms interactie, maar we zijn tevreden.” Volgend voorjaar komt er een tweede editie van de Winter School. Tsimipoulou hoopt dan zeker een week in het veld te kunnen werken.

Presentaties

Donderdag 1 april is tussen 9.00 uur en 12.00 uur het slotevenement van de eerste Winter School. De studenten presenteren dan hun onderzoeken en er worden diploma’s uitgereikt. Ook is er een korte terugblik op de maand van Tsimipoulou en haar collega Ludolph Wentholt. Belangstellenden kunnen meekijken via www.zoom.us. De meeting-ID is 879 4761 7648, het wachtwoord 507459.

Partner van de maand

HZ University of Applied Sciences is in april partner of the month van het Polder 2C’s-project. De onderwijsinstelling staat dan in de spotlights op https://polder2cs.eu.