Drie miljoen euro voor praktijkgericht onderzoek

De HZ ontvangt met een aantal andere hogescholen drie miljoen euro subsidie. Met dit geld versterken zij het praktijkgericht onderzoek naar het vergroenen van logistieke stromen, naar breder gebruik van biobased materialen en naar complexe watervraagstukken. Voor elk onderwerp is de komende vier jaar één miljoen euro subsidie beschikbaar.

Het gaat om SPRONG-subsidies van Regieorgaan SIA, die de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen moeten versterken.

Greening Corridors

De onderzoeksgroep Greening Corridors onderzoekt de ontwikkeling en het functioneren van duurzame, logistieke corridors. De komende jaren staan drie thema’s centraal: Het beter benutten van de capaciteit van infrastructuur en vervoersmiddelen, schone, veilige en autonome modaliteiten en de digitalisering van de keten. Thierry Verduin van het HZ-lectoraat Supply Chain Innovation is één van de motoren achter de samenwerking. “We zijn blij dat de aanvraag is gehonoreerd. Met dit grote netwerk maken we een enorme sprong in de kwaliteit van ons onderzoek en de impact daarvan op de praktijk.”

De gedachte achter de SPRONG-groep is een logische. Het goederentransport beperkt zich niet tot één regio, maar vindt plaats in corridors, van noord naar zuid, van oost naar west en andersom. “We hebben allemaal een sterke binding met de logistieke bedrijven in onze regio. Logistieke stromen gaan echter het hele land door. Dan is het goed als je op belangrijke knooppunten in de corridor samenwerkt met lectoraten in die regio’s. Zo kun je van elkaar leren en versterken.”

Naast de HZ maken de Hogeschool Rotterdam, HAN University of Applied Sciences, Hogeschool van Amsterdam, Fontys Techniek en Logistiek en het Instituut voor Fysieke Veiligheid deel uit van de onderzoeksgroep Greening Corridors. In Zeeland werkt Supply Chain Innovation nauw samen met Zeeland Connect, North Sea Port en de provincie.

Water als verbinding

Mede door klimaatverandering en de zeespiegelstijging zijn de opgaven rondom water erg complex. Het gaat om uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, de beschikbaarheid en kwaliteit van water, maar ook over voedsel en energie uit water. Deze vraagstukken vereisen een brede aanpak. “Het lukt je niet om deze alleen op te lossen”, legt HZ-lector Jasper van Houcke uit.

In samenwerking met Delta Platform werken lectoren van tien hogescholen al aan de watervraagstukken in de verschillende landschapstypen in Nederland. Ieder landschap vorm een living lab. “Met de subsidie willen we als SPRONG-groep deze living labs met elkaar verbinden. We kunnen zo beter samenwerken, van elkaar leren en innoveren.” Samen vormen de living labs straks ‘een ecosysteem van regionale learning communities’.

Living Ecosystem

De SPRONG-groep Living Ecosystem bundelt de krachten op het gebied van biobased ingrediënten, circulair bouwen en bioplastics. Het past in de transitie naar een klimaatneutrale, circulaire samenleving. Biobased materialen zijn beter voor het klimaat. Er is veel onderzoek gedaan naar de techniek. Tot nu toe worden de materialen echter te weinig ingezet. Succesvolle businesscases zijn schaars.

De SPRONG-groep hoopt de overgang naar het gebruik van biobased materialen te versnellen. “Dit is een prachtige kans om de samenwerking tussen de HZ, Avans en Hogeschool Rotterdam te versterken en kennis over biobased en circulaire materialen te delen en voor een breder publiek te ontsluiten”, reageert lector Willem Böttger van het HZ-lectoraat Biobased Bouwen. “Ik ben vooral blij met de langdurige samenwerking.”

Na de eerste vier jaar is er zicht op een verlenging met nog eens vier jaar. “De transitie naar een circulaire, biobased maatschappij heeft behoefte aan samenwerkingen op langere termijn. Dit is een mooi voorbeeld.” De drie hogescholen werken samen met een groot aantal partners in de praktijk.