Dow en HZ onderstrepen samenwerking

Vandaag, vrijdag 5 juli, ondertekenden Dow en HZ een zogenaamd ‘memorandum of understanding’. Namens Dow plaatste Neldes Hovestad (Vice President, Dow Benelux B.V.) zijn handtekening, namens HZ tekende John Dane (Voorzitter College van Bestuur, HZ University of Applied Sciences). Door het ondertekenen van de overeenkomst geven beide partijen aan de bestaande samenwerking te willen versterken en samen te bouwen aan een duurzame voortzetting hiervan.

Er zijn veel raakvlakken tussen technische- en economische vraagstukken die spelen binnen Dow, en de actuele onderwijscasuïstiek binnen de domeinen techniek en economie van de HZ. HZ is hierbij doorlopend op zoek naar interessante onderzoeksopdrachten, die bij voorkeur opleidingsoverstijgend (multidisciplinair) van aard zijn.

Medewerkers van beide organisaties hebben in een aantal werksessies al nagedacht over de concrete invulling op het gebied van kennisuitwisseling. Denk hierbij aan gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, maar ook aan gastcolleges en bedrijfsbezoeken voor studenten en medewerkers.

Dow is één van de grootste werkgevers in de regio. Door het onderstrepen van de structurele samenwerking, kan de HZ een belangrijke rol spelen in het leveren van goede studenten en uiteindelijk gekwalificeerde afstudeerders. Daarnaast biedt dit Dow als organisatie de kans om zich als werkgever in de kijker te spelen bij het personeel van de toekomst.

Indien u meer wilt weten over deze samenwerking kunt u contact opnemen met de HZ Smart Services Boulevard via ssb@hz.nl