De cursus Delta Expert is deze maand van start gegaan. De cursus is eerder twee keer uitgesteld vanwege corona.

21 professionals volgen de cursus. Op acht donderdagen krijgen zij verdiepende en verbredende kennis over de zuidwestelijk delta. HZ-lectoren en -docenten en gastdocenten laten de historie, het heden en de toekomst van de delta zien. Ze benaderen het onderwerp uit verschillende invalshoeken, zoals geologie, zout-zoet-verschillen, landbouw en aquacultuur, toerisme en recreatie en demografie.

Inspirerende bijdragen

De deelnemers zijn afkomstig van organisaties zoals gemeenten, de provincie, NGO’s, baggerbedrijven, waterschappen, kennisinstellingen en Rijkswaterstaat.

De cursus wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit een aantal van deze organisaties. Op de eerste cursusdag waren er inspirerende bijdragen van Walter Jonkers van de provincie over geologie en HZ-docent Bram Verkruysse over landschap. Daarna was er onder leiding van deze sprekers een veldbezoek. Daar werd de theorie in de praktijk toegepast.

Meer info over de cursus is te vinden op https://hz.nl/opleidingen/delta-expert of bij cursusleiding: Jouke Heringa (jouke.heringa@hz.nl) en Denise van Eekeren (denise.van.eekeren@hz.nl).