Commissaris van de Koning geeft gastcollege

Op maandag 13 maart geeft commissaris van de Koning Han Polman een gastcollege op de HZ University of Applied Sciences.

Het college wordt gegeven aan studenten van de minor Leiderschap. In zijn college, onderdeel van de masterclass Sociale Innovatie, gaat hij in op de huidige situatie in de provincie en hoe, naar zijn visie, leiderschap en sociale innovatie een rol kunnen spelen in de ontwikkeling en toekomst van de Provincie Zeeland.

Het college is toegankelijk voor studenten van de minor Leiderschap.

Commissaris van de Koning 
De commissaris is voorzitter en lid van het college van Gedeputeerde Staten (GS) en voorzitter van Provinciale Staten (PS). De commissaris is aan PS verantwoording verschuldigd over het bestuur dat GS voert. Hij ondertekent alle belangrijke documenten die van GS uitgaan. Als lid van GS heeft de commissaris als taak:

  • Bestuurlijke coördinatie
  • Interbestuurlijk toezicht
  • Bevorderen bestuurlijke integriteit
  • Coördinatie grensoverschrijdende samenwerking
  • Scheldemondraad
  • Lobby coördinatie

Met de herziening van de Provinciewet heeft de commissaris van de Koning ook de rol gekregen adviserend en bemiddelend op te treden bij bestuurlijke problemen of geschillen in gemeenten en wanneer de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding is.

Daarnaast heeft de commissaris zogenaamde rijkstaken, zoals voordrachten voor de benoeming van burgemeesters. Ook moet hij op gezette tijden de gemeenten in de provincie bezoeken, waarbij hij dan spreekt met burgemeester en wethouders, en soms met de gemeenteraad. Ten slotte heeft de commissaris bevoegdheden op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Dit kan betekenen dat hij moet optreden bij rampsituaties in de provincie.

(Foto: Anda van Riet)