Op 14 februari is de intentieovereenkomst getekend voor het Joint Research Center, een gezamenlijk laboratorium met voorzieningen voor mbo, hbo en wo. Het centrum biedt een goede basis voor samenwerking met bedrijven. Het Joint Research Center is een mijlpaal voor Campus Zeeland. 

Onder de noemer Campus Zeeland werken kennisinstellingen, overheden en bedrijven binnen Zeeland samen aan de versterking en vernieuwing van de Zeeuwse economische sectoren. HZ is hier ook onderdeel van! Campus Zeeland realiseert nieuwe onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen die passen bij Zeeland. Campus Zeeland tracht het onderwijs zo in te richten, dat het past bij de bestaande bedrijvigheid in de provincie. Bijvoorbeeld door tijdens studies te zorgen voor goede praktijkopdrachten. En door ondernemers, studenten en onderzoekers bij elkaar te brengen. 

Het Joint Research Center (JRC) biedt een inspirerende en state of the art werkomgeving aan studenten en onderzoekers. De centrale laboratoriumvoorzieningen komen in Middelburg, maar de activiteiten en het netwerk van het JRC waaieren uit over heel Zeeland en daarbuiten. Zo heeft het netwerk ook vertakkingen naar Yerseke, Terneuzen, Vlissingen, Schouwen-Duiveland én naar universiteiten in Nederland en Vlaanderen.  

In het Joint Research Center wil Campus Zeeland oplossingen vinden voor vraagstukken die relevant zijn in een deltagebied als Zeeland. De focus ligt op de thema’s water, energie en food/biobased economy. Hoe beschermen we Zeeland tegen het water, hoe genereren we nieuwe vormen van energie, hoe produceren we voedsel in een veranderende delta? De opgedane kennis kan toegepast worden in tal van bedrijven. Op die manier is het JRC het bindmiddel tussen de kennisinstellingen, researchfaciliteiten en het bedrijfsleven in de ruime deltaregio. Door de koppeling tussen onderzoek en praktijk verbetert het vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners. Dat versterkt de Zeeuwse economie. Campus Zeeland positioneert Zeeland internationaal als living lab, want hier studeert men door ervaring op te doen in de praktijk. 

Wie doen er mee?
De eerste plannen voor een Bèta Campus Zeeland werden in 2016 gepresenteerd. Omdat er veel partijen betrokken zijn bij het JRC, kende de realisatie een intensieve aanloopperiode. De stuurgroep van Campus Zeeland heeft de komst van het JRC van begin af aan ondersteund en blijft dat ook de komende jaren doen. 

De inspanningen van de stuurgroep werpen nu hun vruchten af: binnen het Joint Research Center werken studenten van HZ University of Applied Sciences, Scalda en UCR straks nauw samen. Net zoals dat later in het ‘echte’ leven wordt verwacht. Voor hen komen er onderzoekslaboratoria en practicumruimtes beschikbaar. Ook andere onderzoeksinstituten en bedrijven kunnen gebruik maken van de onderzoeksfaciliteiten. 

Financiering 
De ontwikkeling van het Joint Research Center vraagt om een investering van ongeveer 21 miljoen euro. Meerdere partijen leveren een bijdrage aan het investeringsfonds: Provincie Zeeland en het Ministerie nemen de helft van het bedrag voor hun rekening, omdat het JRC bijdraagt aan economische structuurversterking. Kennis is immers een belangrijke voorwaarde voor economische groei. Ook de raad van Middelburg levert een bijdrage; de HZ brengt het resterende bedrag bijeen. 

De volgende stap
Het Joint Research Center is de eerste stap in de ontwikkeling van een Bèta Campus Zeeland. De tweede stap is dat UCR haar aanbod uitbreidt op het gebied van Engineering en Innovation. Ook HZ zal samen met haar partners de opleidingsprogramma’s verder aanscherpen en de bestaande Centers of Expertise uitbouwen. Scalda onderzoekt mogelijkheden voor crossovers tussen opleidingen in de groene sector en techniekopleidingen. 

Zo ontstaat een samenhangend pakket van opleidingen die passen bij de kracht van de Provincie en bij onze economische sectoren. Dit leidt niet alleen tot vernieuwend onderwijs, het maakt Zeeland in brede zin een aantrekkelijke partner voor ondernemers en universiteiten.