Afgestudeerde student Civiele Techniek wint HZ Stern scriptieprijs 2017

Christian van Nieuwenhuizen heeft de prestigieuze scriptieprijs HZ Stern 2017 gewonnen. Hij is afgestudeerd aan de bachelor hbo-opleiding Civiele Techniek van HZ University Of Applied Sciences. Hij heeft gewonnen met zijn scriptie: “Floating solids transport in pump sumps by the means of controlled free-surface vortices”.

Christian heeft door middel van experimenten onderzocht of het mogelijk is om, door gebruik van gecontroleerde draaikolken, vet en olie door pompinstallaties voor afvalwater te transporteren. Het onderzoek vond plaats in samenwerking met Gemeente Rotterdam, TU Delft en Deltares. “Met het behandelen van afvalwater heeft Christian van Nieuwenhuizen goud in handen” zegt Teunis de Weerd, juryvoorzitter van de HZ Stern. “In mijn optiek zou dat op termijn wel eens een enorme bezuiniging kunnen betekenen in de onderhoudskosten van zuiveringsinstallaties”.  

Andere genomineerden voor de HZ Stern waren:

  • Jeroen Bulten van de Academie voor Techniek & Innovatie, opleiding Engineering, heeft bij jachtbouwer Amels onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om op basis van een bestaande romp een superjacht tender te ontwerpen. Het betrof zowel een marktonderzoek als diverse ontwerpsuggesties.
  • Esther Zoeter van de Academie voor Educatie & Pedagogiek, opleiding Pedagogiek, heeft bij Juvent met een kwalitatieve survey onderzocht op welke wijze en met welke hulpmiddelen ambulante hulpverleners jonge kinderen uitleg kunnen geven over de gevolgen van een trauma op hun functioneren.
  • Selina Straver van de Academie voor Economie & Management, opleiding Vitality Management & Tourism, heeft door middel van een pilot onderzocht hoe de ‘gezondheidswaaier’ (een online instrument om aan je gezondheid te werken) verder ontwikkeld en geïmplementeerd kan worden.
  • Willemijn Kesteloo van de Academie voor Zorg & Welzijn, opleiding Verpleegkunde, heeft door middel van een kwantitatieve survey kennis en gedrag van vrouwelijke studenten ten aanzien van risicofactoren voor borstkanker onderzocht.

Uitreiking HZ Stern

Sinds 1991 reikt HZ University of Applied Sciences jaarlijks de HZ Stern uit. Deze prestigieuze prijs wordt toegekend aan die student(e) die dat jaar de beste scriptie heeft afgeleverd. Belangrijke beoordelingscriteria voor de jury zijn daarbij de onderzoeksopzet en –uitvoering, innovativiteit, maatschappelijke relevantie en bruikbaarheid voor de opdrachtgever. De winnaar ontvangt naast een bedrag van € 1.000,- een door kunstenares Hetty Heyster ontworpen bronzen beeld van een stern. De overige genomineerden ontvangen een bedrag van € 500,-.