Adviezen herziening bekostiging hoger onderwijs zeer nadelig voor HZ

De aanbevelingen in het onlangs gepubliceerde rapport ‘Wissels om’ van de commissie Van Rijn over een herziene bekostiging van het hoger onderwijs pakken desastreus uit voor HZ University of Applied Sciences volgens het College van Bestuur van de Zeeuwse hogeschool. Van Rijn stelt een herverdeling van geld in het hoger onderwijs voor tussen instellingen. Daarbij wordt geld weggehaald bij de ene hogeschool ten koste van de andere instelling aangezien er geen geld bij komt, maar de budgetten opnieuw verdeeld zullen worden. Als de minister de aanbevelingen uit het rapport overneemt kost dat de HZ €1,2 miljoen per jaar. De HZ levert hiermee procentueel gezien het meest in van alle brede hogescholen.

Belang bètatechniek

Het rapport is opgedeeld in verschillende adviezen. Een ervan is de financiële versterking van bètatechnische opleidingen. Daar is de HZ groot voorstander van als de relatief grootste technische hogeschool van Nederland. De commissie Van Rijn focust in dit advies echter alleen op technische universiteiten en gaat voorbij aan de bètatechnische opleidingen binnen het hbo. Zodoende zullen hogescholen met technische opleidingen het zonder extra geld moeten blijven doen, ondanks het feit dat de kosten voor dit type onderwijs momenteel hoger zijn dan de bijdrage van het rijk.

Bekostiging switchers

Ook stelt Van Rijn een budgetherverdeling voor op basis van het aantal studenten dat switcht van instelling. Vooral hogescholen in de Randstad hebben hiermee te maken. Daar liggen hogescholen dicht bij elkaar, waardoor switchen naar een andere instelling gemakkelijker gaat. Het verschuiven van budget ten behoeve van deze externe switchers gaat zodoende ten koste van regionale hogescholen zoals de HZ, maar bijvoorbeeld ook Hogeschool Zuyd, Saxion en Hanze Hogeschool Groningen. 

Het College van Bestuur van de HZ vindt het onbegrijpelijk dat de commissie deze aanbevelingen doet, temeer daar juist hogescholen in de regio worden getroffen, terwijl juist deze onderwijsinstellingen van grote betekenis zijn voor hun omgeving. De HZ roept de minister van OCW dan ook op om de aanbevelingen naast zich neer te leggen en te kijken naar een betere bekostiging van technische opleidingen.